Den åländska skolans stödsystem fungerar inte i praktiken – många barn och unga blir utan den hjälp de har rätt till

Finlands svenska lärarförbunds lokalförening på Åland uttrycker oro över de knappa resurserna som finns för att förverkliga stödet för lärande och skolgång. Vi har en hel del elever som faller mellan stolarna, som inte får det stöd de har rätt till eftersom personalen inte räcker till, säger Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförening.


För fem år sedan gick man på Åland in för en förnyelse av stödet i skolan. Det så kallade trestegsstödet ger eleven rätt till tillräckligt stöd genast när behovet uppstår. Stödsystemet motsvarar stödsystemet i alla finländska skolor.

Inom Ålands lärarförening är man inte nöjda med de resurser skolan har för att förverkliga stödet.

– I en klass kan vi lätt ha över en tredjedel av eleverna i behov av någon stödform och vi borde kunna erbjuda dem hjälp men vi har inte tillräckligt med vuxna i klassen för att göra det här, säger Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförening.

Han har jobbat som lärare i över 35 år och ser en stor ökning av elevernas stödbehov.

– Vi får nu allt fler elever som stannar hemma eftersom skolan inte kan erbjuda det stöd och den trygghet i skolgången som de skulle behövas.

Steiner säger att den här gruppen elever behöver speciallösningar för undervisningen, som ytterligare ökar lärarkårens arbetsbelastning.

 

Trestegsstödet kritiseras även på fastlandet

Sedan trestegstödet infördes i de finländska skolorna för 10 år sedan har kritiken kring bland annat bristande resursering vuxit sig större. Finlands svenska lärarförening FSL:s ordförande Inger Damlin konstaterar att stödsystemet lovar mer än det kan hålla.

– Det här har varit en återkommande fråga för lärarfacket. Fältet har länge krävt mer resurser för att kunna erbjuda barn och unga det stöd de har rätt till. Undervisningsgrupperna är för stora, lärartätheten räcker inte till. Samma signaler får vi från det åländska lärarfältet nu.

Som bäst jobbar en arbetsgrupp på en revidering av tresstegsstödet. Lärarfacket OAJ har även lämnat in ett klagomål till riksdagens justitieombudsman kring Utbildningsstyrelsens otydliga och felaktiga direktiv om särskilt stöd för elever, alltså en av de tre stödformer som trestegsstödet ska erbjuda.

– Skolsystemet ska garantera en jämlik utbildning för alla men i dagsläget gör den inte det. Åland har ett gyllene läge att ta vara på den erfarenhet man har på fastlandet och inte upprepa samma misstag utan istället satsa tillräckligt med resurser för att möta det verkliga stödbehovet i våra skolor idag, säger Damlin.

 

Lärarkåren på Åland är frustrerad

Utmaningarna med coronapandemin och distansundervisning, i kombination med implementeringen av den nya grundskollagen och läroplanen på Åland, försätter lärarkåren i en pressad situation.

– Arbetsmomenten just nu är väldigt många och yrkeskåren är frustrerad över att inte räcka till, säger Steiner.

Han efterlyser arbetsro och förståelse för den arbetsbörda som vilar på lärarkårens axlar just nu.


FÖR MER INFORMATION:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Karsten Steiner
ordförande för Ålands lärarförening
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 068 6150