Stöd och uppmuntran biter bra på lärarnas stressnivåer – visstidsanställda i utsatt position

Finlands svenska lärarförbund FSL går på djupet med lärarnas välmående och arbetssituation och utnyttjar nya datainsamlingsmetoder i ett samarbete med Åbo Akademi och arbetsgivarna Helsingfors, Åbo och Raseborg. Stöd och uppmuntran från så väl kolleger och elever som rektor eller annan chef gör att lärare upplever mindre stress och mer glädje på jobbet.

Nästan 200 lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Helsingfors, Raseborg och Åbo har med hjälp av en mobilapplikation kunnat ge respons flera gånger per dag, om bland annat stressnivå, uppmuntran och oväntade arbetsuppgifter. Datamaterialet samlades in i april och maj 2021.

De första analyserna av datamaterialet visar att de som får mer stöd och uppmuntran under skolvardagen också rapporterar att de är mindre stressade, har det roligare på jobbet och känner att utmanande situationer är mer hanterbara.

“Det som särskilt inspirerade idag var mentorträff med kollegor. Ger alltid kraft att få diskutera aktuella frågor med arbetskamraterna. Har också känt fint stöd från chef och nära kollega under eftermiddagen.” (kommentar av en lärare i undersökningen)

Lärarna i undersökningen uppger att de fått positiv respons, till exempel stöd eller uppmuntran, sammanlagt 650 gånger under de 8 arbetsdagar undersökningen pågick. Den positiva responsens kommer allra oftast från kolleger och elever, endast 7 procent av gångerna är den närmaste chefen avsändaren. Det här mönstret syns tydligast i stora skolenheter med över 400 elever eller studerande.

Framtidens skola kan inte ledas med gårdagens ledarskapsresurs. Undersökningen bekräftar åter hur viktigt ett stödjande och uppmuntrande arbetsklimat på skolan är för trivsel, motivation och stresshantering, konstaterar Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Fsl2020 fridalonnroos 17

– Vi måste få till konkreta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att leda och utveckla skolans verksamhet. FSL har länge talat för bland annat fler biträdande rektorer och en dimensionering som håller antalet underordnade per rektor på en rimlig nivå. Vi får inte glömma vikten av direkt feedback från rektorn också, det stärker lärarna yrkesprofession och boostar självförtroendet.Anställningsform och arbetserfarenhet påverkar lärarnas vardag

I undersökningen framkommer det att visstidsanställda känner sig uppskattade mer sällan än tillsvidareanställda. Visstidsanställda får även utstå mer osakligt bemötande av kolleger.

En lärare som jobbat längre kan hantera oväntade arbetsuppgifter bättre än en lärare som inte jobbat lika många år. Mer arbetserfarenhet gör att man inte lika lätt tappar humöret när det kommer oförutsedda uppgifter, vilket 40 % av deltagarna uppgav att hände ofta under våren 2021.
Så här många minuter av lärarens maximala teoretiska tid skulle en elev få i läroämnet finska under årskurs 3, beroende på kommunens timresurs och timplan.

 

”Lärare jobbar inte i ett vacuum”

I bakgrundsenkäten till undersökningen uppgav 40 procent av lärarna att de påverkades negativt av något utanför jobbet förra våren. Resultaten visar också att känslor och upplevelser i livet utanför skolan tenderar att skapa spiraler som håller i sig en längre tid och som kan påverka jobbet negativt.

– Lärare jobbar inte i ett vacuum utan påverkas precis som alla andra av saker som sker utanför jobbet. Att skolan är en arbetsplats där man månar om de anställda är mycket viktigt om den finländska utbildningen ska fortsätta vara ”bäst i klassen”. Vi är väldigt glada över vårt samarbete med arbetsgivarna Helsingfors, Åbo och Raseborg som visar stort intresse för lärarnas yrke och individernas välmående, säger Damlin.

 

Personalens välmående är också skolutveckling

Bara en av tio lärare i undersökningen ansåg att de kunde jobba i lagom takt förra läsåret. Över 70 procent uppgav att det var mycket att göra mest hela tiden.

 “Teknologin strulade och förstörde en hel välplanerad och förberedd lektion. Stor grupp, oroliga elever, blir mycket tungt då man inte hinner hjälpa alla och hela tiden går på högvarv. Ingen tid för pauser. Nu ordentlig huvudvärk och omöjligt att varva ner...” (kommentar av en lärare i undersökningen)

– Skolutvecklingen har på inga vis har legat på is förra året, snarare tvärtom. Framför allt har den digitala biten tagit stora kliv framåt. Yrkeskåren behöver ett lugnare läsår nu för att komma i kapp. Det skulle lega i allas intresse att fokusera på det kollegiala stödet och sammanhållningen, det utvecklar skolan i allra högsta grad, säger Damlin.

 Se en presentation av undersökningsresultaten: Utmaningar och stöd i lärares vardag

FÖR MER INFORMATION:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Mirjam Heir-Lindström
kommunikatör
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 686 9959