FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: mirjam.heir-lindstrom@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Svårt att rekrytera behöriga elev- och studiehandledare i Svenskfinland – fältet efterlyser möjlighet att studera vid sidan om jobbet'

FSL har kartlagt elev- och studiehandledarnas behörighet och rekryteringen av dem i de finlandssvenska högklasserna och gymnasierna. Resultaten visar att 35 procent av skolorna har haft svårt att rekrytera behöriga elev- och studiehandledare. Det finns ett enormt behov av en studiehandledarutbildning på svenska, situationen är katastrofal i gymnasierna, skriver en av rektorerna i undersökningen.

Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft '

FSL presenterar sina valteman för kommunalvalet 2021:

Finlands svenska
 lärarförbund vill se långsiktiga och modiga beslut för en attraktiv finlandssvensk skola. Kommunens starkaste varumärke är en utbildningssektor av hög kvalité och där finns inga genvägar. Framtidens kommunala beslutsfattare måste måna om att varje kugghjul i maskineriet rullar, bara då kan man uppnå personalen och elevernas fulla potential och få verksamheten att blomstra.

Läs mera om 'Rektorernas entusiasm minskade och tröttheten ökade under coronaåret  '

Coronapandemin ökade rektorernas stress och minskade deras arbetsmotivation. Enligt den nya rektorsbarometern försämrades rektorernas välbefinnande i arbetet märkbart under coronatiden. Det är alarmerande men viktiga resultat som kommer fram i undersökningen, säger Kaj Holmbäck, rektor för Donnerska skolan i Karleby och styrelsemedlem i Finlands rektorer.

FSL:s fullmäktige har under höstmötet fått behandla både kniviga och delvis helt nya frågor nu när erfarenheterna från coronaåret börjar visa sig bland både skolpersonal och elever. Ordförande för FSL:s fullmäktige Christoffer Sourander säger att man i gymnasiet nu tampas med ett exceptionellt läge.

Läs mera om 'Det här är FSL:s styrelse 2021-2022'

Fullmäktige har valt en ny styrelse för perioden 2021–2022. Styrelsen består av åtta ledamöter utöver ordförande Inger Damlin. Jeanette Lindroos från Väståbolands lärarförening, Karsten Steiner från Ålands lärarförening och Jenny Teir från Vasa svenska lärarförening är nya namn i FSL:s styrelse.

Inger Damlin, ordförande
Pamela Leka (Anette Lundström)
Anna Wahren (Pernilla Granlund)
Sabina Lindholm-Järvinen (Monika Malm-Strandberg)
Karsten Steiner (Camilla Hellström)
Marina Räfsbäck (Ann-Catrine Sunngren)
Jeanette Lindroos (Petra Örn)
Jenny Teir (Anna Nylund)
Malin Höglund-Snellman (Linda Molander-Finell)

Den personliga suppleanten inom parentes. 

Bilder på den nya styrelsen levererar vi när läget tillåter oss alla att samlas. 

Läs mera om 'I Vasa får man räkna med kaos när rektorerna permitteras i två veckor - “Viktiga uppgifter skjuts upp eller blir ogjorda”'

Vasa stad hävdar att permitteringarna av lärare och rektorer inte kommer att påverka undervisningen men där tar man fel. När man permitterar lärare under fortbildnings- och planeringsdagar påverkas kvaliteten på undervisningen på lång sikt men också lärarnas motivation på kort sikt. Att permittera rektorerna i 14 dagar är närmast omöjligt. En skola utan sin rektor är som en klass utan lärare, det blir kaos, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'På lång sikt är det de dolda inbesparingarna som skadar utbildningssektorn mest'

Finlands svenska lärarförbund, FSL, kan inte understöda de österbottniska kommunernas planer på så kallade dolda inbesparingar, till exempel en bantad timresurs, icke tillsatta tjänster och andra sparåtgärder. I längden kan de här ingreppen göra mer skada än permitteringar, konstaterar FSL:s ordförande Inger Damlin. Vill regionen behålla sin status som stark och drivkraftig är satsningar på utbildningen framgångsreceptet.

Läs mera om 'Jämförelsevis lugnt på permitteringsfronten för lärarna i Svenskfinland – FSL hoppas på modiga beslutsfattare framöver '

De flesta förtroendemän som svarat på FSL:s undersökning uppger att de avslutade samarbetsförhandlingar inte har lett till att lärare permitterats. Det tyder på att beslutsfattarna i våra svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner är modiga och vågar satsa på våra barn och unga också i tuffa tider, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Skynda långsamt med den förlängda läroplikten - behovet av stöd och studiehandledare är fortfarande stort  '

Att förlänga läroplikten får inte bli ett självändamål för den här regeringen. Stora frågor är fortfarande obesvarade, inte minst kring finansieringen. För många kommuner i Svenskfinland kan en kostnadsfri utbildning på andra stadiet bli en omöjlig utgift som i värsta fall kan leda till att utbudet av andra stadiets utbildningar minskar och ojämlikheten ökar. 

Läs mera om 'Inger Damlin är ny FSL-ordförande'

Inger Damlin från Vörå är ny förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL. Damlin, 51 år, utsågs till ordförande vid FSL:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 3 juni 2020. Hon konstaterar att det har varit en turbulent vår och att lärarfacket har en viktig roll just nu.