Mindre administration och fastighetsskötsel – så måste rektorernas arbetsbild utvecklas

Rektorerna blir alltmer utmattade på grund av för hög arbetsbelastning, visar Finlands Rektorers färska rektorsbarometer. Utvecklingen har gått åt fel håll då rektorns arbetstid går åt till att exempelvis beställa tvål och wc-papper till skolan, säger FSL:s styrelseledamot Malin Höglund-Snellman, som jobbar som biträdande tjänsterektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad.

Finlands Rektorer har idag publicerat resultaten från den senaste rektorsbarometern. Siffrorna fortsätter peka nedåt, 26 procent av rektorerna är utmattade, ifjol var motsvarande siffra 18 procent. Andelen entusiastiska rektorer ligger på 36 procent i dagsläget, visar den omfattande enkät- och hälsoundersökningen som gjorts år 2021 bland 650 rektorer.

Finlands svenska lärarförbund FSL efterlyser en aktivare debatt om rektorernas arbetssituation. Coronapandemin är det som fått bägaren att rinna över för många, framför allt inom gymnasierna där känslan av entusiasm i yrket har rasat.

– Det är inte så konstigt med tanke på att vi har haft flest och längst perioder av distansundervisning på andra stadiet. Vi har fått lägga om schemat gång på gång och det är ett svårt pussel att få ihop när man ständigt måste till exempel göra om grupperna, ta hänsyn till lärare i riskgrupp och anpassa sig efter nya myndighetsbeslut, säger Esbjörn Hägerstedt, rektor för Karis-Billnäs gymnasium.

 

Vem ska göra vad?

Det som behövs är tydligare definitioner av rektorsuppgifterna och mer stödtjänster som till exempel IT-personal och vaktmästare i skolan.

malin höglund snellman

– Trenden har varit att allt fler tjänster tas in utifrån och att man i upphandlingen kanske plockat bort en del uppgifter och tänkt att det kan rektorn sköta, säger FSL:s styrelseledamot Malin Höglund-Snellman, som jobbar som biträdande tjänstesektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad.

Hon anser att utvecklingen har gått åt fel håll då rektorns arbetstid går åt till att exempelvis beställa tvål och wc-papper. Med ett arbetsbord som svämmar över av administrativa uppgifter blir det pedagogiska ledarskapet ofta bortprioriterat.

– Det finns nog väldigt lite tid för till exempel konstruktiv diskussion om bedömning och implementering av läroplanen tillsammans med lärarna, säger Höglund-Snellman.

 

”Delat ledarskap är den enda lösningen”

– Att dela på ledarskapet är inte enkelt men jag tror att det är den enda lösningen, framför allt i takt med att skolenheterna blir allt större, säger Höglund-Snellman.

Hon har sedan några år tillbaka delat på rektorsuppgifterna tillsammans med en annan rektor. På skolan går drygt 600 elever i årskurserna 6–9.

– Hos oss sköter till exempel jag som biträdande rektor hela vikariebiten, elevvården görs som ett samarbete. Schemaläggningen delar vi upp och kör man fast kan man bolla med den andra. Skulle vi inte ha det så här tror jag att man lätt skulle bränna ut sig, säger Höglund-Snellman.

 

Oro över en minskad attraktionskraft till rektorsyrket

Det är jätteviktigt att kommunerna i ekonomiskt utmanande tider inte gör sådana inbesparingar som minskar på ledarskapsresursen, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Inger nyaportratt 14

– Rektorernas arbetsbild är alldeles för splittrad och många upplever att de ska sköta sådana uppgifter som till exempel en skolsekreterare eller fastighetsskötare i kommunen kunde göra bättre och mer kostnadseffektivt.

Fältet signalerar en oro över att attraktionskraften till rektorsjobbet sjunker och att antalet sökande till de lediga tjänsterna blir färre. Rektorsjobbet kan vara ensamt, samtidigt som ansvaret är stort.

– Vi som jobbar som rektorer är inte bortskämda med löner så att känna att vi hinner med jobbet och att uppgifterna är hanterbara är helt avgörande för att man ska vilja fortsätta, säger Hägerstedt.


Lyssna på en presentation av resultaten från rektorsbarometer här:
 https://www.facebook.com/suomenrehtorit/videos/325904708973019

  

FÖR MER INFORMATION:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Esbjörn Hägerstedt
rektor för Karis-Billnäs gymnasium
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 0406 849 766

Malin Höglund-Snellman
styrelseledamot i FSL och
biträdande rektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 044 785 1446

Mirjam Heir-Lindström
kommunikatör
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 686 9959