Fyra frågor och svar om specialarrangemang i skolan på grund av coronaviruset 

Coronaläget ser nu ut som i våras på flera orter. I den här artikeln reder vi ut ett antal aktuella frågor om bland annat strömmad undervisning och lärarnas och elevernas rättigheter och skyldigheter i en karantänsituation.

 

1. Vem fattar beslut om skolarrangemangmed anledning av coronaspridningen?


katedralskolan fridalonnroos 56

 

"FSL uppmanar alla medlemmar att följa myndigheternas och utbildningsanordnarens direktiv och kontakta sin förman vid eventuella oklarheter."

 • Beslut om specialarrangemang av undervisningen, till exempel att en klass försätts i karantän eller att en hel skola övergår till distansundervisning under en period, fattas av kommunen och ska grunda sig på lagen om smittsamma sjukdomar. 

 • När det kommer till användningen av ansiktsskydd är det myndigheterna på regionalt eller lokalt plan som kan fatta beslut om användning av ansiktsmask ska rekommenderas i skolan. Det är sedan kommunerna, alltså utbildningsanordnarna, som fattar beslut om hur rekommendationerna ska tillämpas i praktiken.

 • FSL uppmanar alla medlemmar att följa myndigheternas och utbildningsanordnarens direktiv och kontakta sin förman vid eventuella oklarheter. 

 

2Hur ska undervisningen med exceptionella arrangemang ordnas?

 sirkkalaskola fridalonnroos 20

 

"Elevens rätt till undervisning enligt läroplanen och den lokala läroplanen kvarstår, timfördelningen ska följas och eleven har rätt till stöd då behov uppstår."

 • Om man i kommunen, med hänvisning till lagen om smittsamma sjukdomar, fattar ett beslut om att ordna undervisningen med exceptionella undervisningsarrangemang så tillämpas sådana särskilda undervisningsarrangemang som anges i 18 § 1 mom. 3 punkten i lagen om grundläggande utbildning, 18 § 1 mom. 3 punkten i lagen om grundläggande utbildning, men högst för den tid som beslutet som fattats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar gäller. Det är upp till utbildningsanordnaren och skolan att utgående från resurserna avgöra hur den här undervisningen kan förverkligas. 

 • Elevens rätt till undervisning enligt läroplanen och den lokala läroplanen kvarstår, timfördelningen ska följas och eleven har rätt till stöd då behov uppstår. Undervisning som ordnas med digitala förbindelser innebär inte att man enbart ger uppgifter åt eleven att utföra. 

 • En god utbildningsanordnare ordnar så att de som får undervisning på distans har en lärare och de som deltar i närundervisningen en annan, på så sätt garanterar man läroplansenlig undervisning.

 • Läs mera om exceptionella undervisningsarrangemang på Utbildningsstyrelsens hemsida.


3. Lärare i karantän - vad gäller? 

sirkkalaskola fridalonnroos 134

 

"FSL förutsätter att lärare som försatts i karantän inte åläggs att undervisa en grupp som befinner sig i skolan."

 • Från och med 12.10.2020 är karantänens längd tio dagar med hänvisningtillcoronasmitta. 

 • För tiden i karantän har du rätt till dagpenning från FPA som ersätter hela lönebortfallet. 

 • Du kan komma överens med din arbetsgivare om distansarbete för tiden i karantänOm du kommer överens med din arbetsgivare om distansarbete har du rätt till lön för tiden i karantän. 

 • Om du får lön för tiden i karantän har arbetsgivaren rätt att förordna dig uppgifter. 

 • FSL förutsätter att lärare som försatts i karantän inte åläggs att undervisa en grupp som befinner sig i skolan.

   

 • Om det inte finns arbete som kan utföras på distans, till exempel om inga elever är försatta i karantän och i behov av distansundervisning så bör en vikarie anställas och läraren i karantän lyfter FPA:s dagpenning. Då har läraren ingen arbetsskyldighet under tiden för karantän. I enlighet med Utbildningsstyrelsens direktiv kan en lärareUtbildningsstyrelsens direktiv kan en lärare inte förpliktas till distansarbete under tiden i karantän



4. Måste jag gå med på att strömma undervisningen?


katedralskolan fridalonnroos 34

 

"Den pedagogiska friheten kvarstår och om läraren planerar sin undervisning som närundervisning lämpar den sig inte automatiskt som strömmad undervisning." 

 

 • FSL anser att lärarna inte kan förutsättas ge både närundervisning och distansundervisning via videouppkoppling samtidigt. 

 • Den pedagogiska friheten kvarstår och om läraren planerar sin undervisning som närundervisning lämpar den sig inte automatiskt som strömmad undervisning.

 • Med hänvisning till arbetsledningsrätten kan trots allt arbetsgivaren bestämma vilket jobb som utförs, var det utförs, med vilka redskap och vid vilken tidpunkt det utförs, en lärare kan med andra ord inte vägra strömma sin undervisning.  

 • Strömmade lektioner ska ses som en tillfällig lösning för elever som till exempel befinner sig i karantän. Undervisningen får inte bandas eller spelas upp och arbetsgivaren kan inte heller förutsätta att undervisningen bandas in. Att följa med den strömmade klassrumssituationen motsvarar inte närundervisning, eleven följer endast med närundervisningen via strömmen och eleven får inte undervisning via uppkopplingen. Elever som är sjuka kan som tidigare göra uppgifter hemma och då eleven återvänder till skolan får hen vid behov stödundervisning. 

 • Strömningen ska utföras på ett sådant sätt så att så lite merarbete som möjligt uppstår. Om ett avsevärt merarbete uppstår ska man avtala om ersättning till läraren för detta. 

 

Vi samlar alla våra artiklar om coronaviuset och skolan härVi uppmanar våra medlemmar att också vända sig till ministeriets, UBS:s och THL:s webbsidor för de senaste direktiven och rekommendationerna. 

Vår medlemstidning Läraren håller stenkoll på hur coronaviruset påverkar skolvardagen, läs nyheterna på www.lararen.fi

 

Fick du inte svar på din fråga?

Har du en fråga eller fundering kan du vända dig till in lokala lärarförening eller förtroendeman. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare:

Jan Mikael Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 67 eller Jens Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 70.