Närundervisning, stödundervisning, distansundervisning och strömmad undervisning - så här tänker FSL

Vi är nu en bra bit in på höstterminen och hör dagligen om kommuner som får se över undervisningsarrangemangen på grund av coronaviruset. Rekommendationer finns men lösningarna blir många. Vi på FSL tycker det finns några grundprinciper att utgå från.

 

  1. Närundervisning är och ska vara nummer ett. Beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang ska inte fattas lättvindigt och inte heller i förebyggande syfte.
  2. Glöm inte bort stödundervisningen som är ett väldigt bra alternativ för punktinsatser efter att en elev av någon anledning inte har deltagit i närundervisningen. De coronastödpengar som många kommuner tagit emot får även användas till en utökad stödundervisning.
  3. Distansundervisningens fördel är att den är planerad för att ges och vara kvalitativ på distans. Distansundervisning bör användas då närundervisning och stödundervisning inte är möjligt.
  4. Strömmad undervisning är ingen regelrätt undervisning och kommer därför på sista plats på vår lista. Strömmad undervisning får inte bli en universallösning. När det gäller strömmad undervisning följer eleven endast med den undervisning som ges i klassen, mera som en åskådare än som en elev.

Vi vill att utbildningsanordnarna använder resurserna på ett sätt som tryggar elevens rätt till undervisning, men samtidigt ger lärarna möjlighet att arbeta på ett hållbart sätt. Lärarna kan inte förutsättas undervisa både elever i skolan och de som följer undervisningen på distans.

Vi tror att vi tillsammans genom dialog och helhetstänk kan nå de bästa möjliga lösningarna.