Var schysst mot dig själv – 9 tankar om distansundervisningen

Det är fortfarande oklart om skolorna hålls stängda läsåret ut eller inte. Hur regeringen än beslutar är det flera veckor kvar av undantagstillståndet och specialarrangemangen i skolan. Vi vill uppmana alla lärare och rektorer att tänka rationellt och måna om den egna tiden och orken – vi behöver er alla!

 

 

- Det har varit en turbulent tid och kommer att fortsätta så ett tag. Coronakrisen har förändrat många saker men skolan är och kommer att bestå som en jätteviktig samhällsresurs. För att kunna garantera det här behöver vi måna om att varje lärare och rektor orkar med, säger Linda Felixson, vice ordförande för FSL.

 

1.Krångla inte till det

Nu kryllar det av tips på (och marknadsföring av) olika användbara program och appar men kom ihåg att ingen behöver behärska alla. Det viktigaste är att du har några bra verktyg som du och dina elever/studerande känner till och som funkar för din undervisning.

 

2. Ett maratonlopp kan inte inledas med en slutspurt 

Ni lärare är fantastiskt kreativa och påhittiga! Ni gör videoklipp, producerar elektroniskt undervisningsmaterial och hjälper kolleger med digi-frågor på kvällarna. Den här kreativiteten gör det möjligt att klara av sådana här undantagstillstånd. Det är däremot viktigt att komma ihåg att vi kanske kommer att ha det så här resten av vårterminen (och då har ingen ännu vågat spekulera om hösten) och att man måste se på det här som ett maratonlopp. Se till att fördela orken och jobbintensiteten så att ni orkar ända i mål. Direktiven ger lärarna möjlighet att med olika pedagogiska lösningar justera sin arbetsbelastning.  

 

3. Undervisningsmaterial 

Om det inte är din uppgift annars att producera undervisningsmaterial, så är det inte det nu heller.

 

4. Om att vara anträffningsbar

"Du behöver inte ha Wilma eller e-posten öppen hela kvällen och du måste inte heller ge ut ditt privata telefonnummer."

Det är viktigt att hålla kontakten med elever och studerande under distansundervisningen men kom ihåg att sätta gränser för när och hur. Du behöver inte ha Wilma eller e-posten öppen hela kvällen och du måste inte heller ge ut ditt privata telefonnummer. Det är också smart att ha telefontider för din jobbtelefon. 

 

5. Interaktion med enskilda elever

I närundervisningen använder läraren ofta merparten av tiden till interaktion med eleverna. Därför är det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för interaktion även i distansundervisningen, om det så sker via till exempel telefon, Whatsapp eller liknande. När det kommer till interaktion med elever och studerande ska lärarna fungera inom ramen för normal arbetstid.

 

6. Rätt mängd uppgifter åt eleverna

I distansundervisning blir det mera skriftliga och självständiga studier jämfört med i närundervisningen. Det kan belasta mera än de vanliga studiesätten, där funktionalitet och praktiska uppgifter är vanligare. Mängden uppgifter bör ges i en sådan omfattning, att eleverna och de studerande kan klara av dem inom en rimlig tid. 
 

7. Personlig feedback

Det är givetvis viktigt att eleverna och studerandena får personlig feedback, men läraren har för detta ändamål endast begränsade möjligheter och begränsat med tid. Det är inte nu realistiskt att läraren går igenom alla uppgifter som eleverna/studerande gör och sedan ger feedback på alla dessa uppgifter. Precis som i närundervisningen kan eleverna bland annat själv korrigera en del uppgifter, man kan korrigera tillsammans i grupp eller så kan eleverna ge varandra feedback. Endast en del av uppgifterna är sådana som läraren korrigerar och ger personlig feedback på.

 

8. Målen i läroplanen

"Kom ihåg att läroplansmålen är övergripande och att det finns möjlighet att banta innehållet."  

Målen i läroplanen ska uppfyllas även under undantagstillståndet. Kom ihåg att läroplansmålen är övergripande och att det finns möjlighet att banta innehållet.   

 

9. Till sist en hälsning till alla vi föräldrar med barn och unga som deltar i distansundervisningen

På hemmafronten är ju fokus naturligtvis på det egna barnets skolgång och hur skolarbetet går. Det är trots allt viktigt att komma ihåg att läraren på andra sidan skärmen har ansvar för ungefär 25–30 elever, ibland så många som 140 studerande i de högre klasserna. Bland dessa finns det fall där man inte får kontakt med eleven, där tekniken inte fungerar eller där någon behöver väldigt mycket stöd och handledning. Lita på att man gör så gott det bara går för att garantera alla barn och ungas lärande.

 

Den här texten är en översättning och bearbetning av Jaakko Salos finskspråkiga text på OAJ:s webbsida.