Kvällar framför datorn och hobbyn som avbokas - Är du på väg att bli utbränd?

Om cyniska tankar börjar ta över är det dags att stanna upp och tänka över vad som bär dig i arbetslivet? När jobbet slukar alla krafter är det dags att ta ett samtal med din förman.


(Det här är en bearbetning av en ursprungstext av Sari Melkko, publicerad 27.1 på OAJ:s webb.)

Allt i mitt jobb känns intressant, jag hjälper gärna mina kollegor och jag är frivilligt med i projekt eftersom de är intressanta och givande. Jag vill hjälpa barn, elever, studerande och mina anställda och kollegor.

De undantagstillstånd som coronapandemin för med sig ökar belastningen och kräver att vi lär oss nytt och använder oss av ny praxis, men jag har bestämt mig för att prestera även i de här områdena. Nu upptäcker jag, att kvällarna fylls med arbete. Jag börjar avboka egna hobbyn och inser att jag sitter framför datorn till sent på kvällen. Saker och ting börjar irritera allt mer.

Stopp.

Senast i det här skede är det skäl att stanna upp och fundera; Är du på väg att bli utbränd? När det vardagliga arbetet kör slut på krafterna är det dags att ta upp saken till diskussion med din förman och med låg tröskel ta kontakt med företagshälsovården.

 

Diskussion utan brådska hjälper

Var ska man då börja?

Förmannen har ett lagstadgat ansvar för att se till att arbetet inte orsakar fara för eller skada på arbetstagarens hälsa eller säkerhet.

- Det här ansvaret gäller även den psykiska belastningen, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

Med förmannen bör man initiera en icke brådskande diskussion om hur arbetet kunde ordnas så att man kan hantera arbetsbelastningen utan att förlora orken i arbetet.

- Med förmannen ser man över arbetsuppgifterna man har och funderar över lösningar på hur arbetet kan ordnas på delvis andra eller nya sätt. Eller är det möjligt att komma överens om att arbeta deltid för en viss tid?

Trots att det kan vara ont om tid bör diskussionerna med förmannen göras utan stress, det måste finnas tillräckligt med tid för att hitta de rätta lösningarna. Man bör också komma överens om ett uppföljande samtal för att säkerställa att arbetsbelastningen är på en lämplig nivå. Då kan man komma överens om ytterligare åtgärder.

- Bara det att man tillsammans diskuterar saken och lägger korten på bordet kan ha en förmildrande effekt, säger Mattfolk.

 

Kom ihåg: Du är inte ensam

sirkkalaskola fridalonnroos 7

Det lönar sig att med låg tröskel kontakta den egna förtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktige. De känner väl till de lokala förhållandena, handlingsplanerna och modellerna.

En del behöver få prata igenom situationen med någon utomstående, andra behöver mer konkreta förändringar i sin arbetsbild, de flesta en kombination av det här.

- Kom ihåg att du inte är ensam om att känna att orken inte räcker till, det är tyvärr ganska vanligt bland undervisningssektorns personal och våra förtroendevalda möter många i samma sits. En del behöver få prata igenom situationen med någon utomstående, andra behöver mer konkreta förändringar i sin arbetsbild, de flesta en kombination av det här, säger Mattfolk.

Om det är frågan om ett allvarligare hot mot arbetshälsan, så kan det också bli aktuellt med en bedömning av arbetshälsan. Då är avsikten att tillsammans med arbetstagaren, förmannen och företagshälsovården hitta verkliga förändringar i orken i arbetet. Till förhandlingen om arbetshälsan lönar det sig att förbereda sig i lugn och ro.

Läs mer på vår webb om arbetshälsa och hur företagshälsovården stöder dig.