Ingen kan kräva att en rektor ska vara standby dygnet runt  

Även när det krisar måste de avtalade bestämmelserna om arbetstid gälla. Det här är synnerligen viktigt att komma ihåg när det gäller skolledarna, vars arbetsuppgifter har ökat massivt under pandemin. “Vi måste hushålla med orken på alla fronter”, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin. 

Coronaviruspandemin har medfört en rad nya och utmanande arbetsuppgifter för dem som leder verksamheten i våra skolor och utbildningsenheter.  

Det är viktigt att poängtera att rektorernas arbetsuppgifter måste komma från bildningssidan, inte åläggas eller automatiskt överföras från hälsovårdssidan. En rektor kan och bör på basen av ett myndighetsförordnande, bistå för att klarlägga vilka elever som varit i kontakt med varandra om en virussmitta uppdagats på skolan. 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att i god tid definiera och informera om vad som förutsätts av rektorn och hur man ska disponera sin arbetstid för de nya uppgifter som uppkommer. 

Läs mer om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och skolans rektor i coronarelaterade situationer.

Ingen kan vara tillgänglig nonstop

Det finns städer och kommuner som felaktigt krävt att rektorerna ska vara tillgängliga dygnet runt i dessa tider. Ett sådant krav är inte avtalsenligtEn rektor kan inte förutsättas vara anträffbar dygnets alla timmar.

Inger Damlin

- Ledarskapet i skolan är en nyckelfaktor för hur kollegiet hanterar och orkar under pandemin, vi måste hushålla med orken på alla fronter för att korthuset inte ska falla samman, säger Inger Damlin, FSL:s förbundsordförande.  

FSL vill rikta en tydlig signal till arbetsgivarna: Utnyttja alla möjligheter för att avlasta rektorerna så att de hinner och orkar sköta alla nya uppgifter under pandemin och måna om personalens arbetsmotivation och -ork. Se också till att extra jobb ersätts.  

Avtalet möjliggör till exempel ett tillfälligt högre personligt tillägg eller uppgiftsrelaterat tillägg. Även engångsersättning enligt AKTA kan tillämpas på de som är anställda inom UKTA.

IMG 6405

- Rektorernas förmän lyser allt för ofta med sin frånvaro och glömmer bort den här yrkesgruppen i diskussioner om arbetshälsa och mående bland utbildningspersonalen. Den senaste rektorsbarometern från i höstas visar att 48 procent av rektorerna riskerar utmattning, det är skyhöga siffror, konstaterar Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.  

- Arbetsgivaren har ansvar för personalens hälsa och trygghet på jobbet, det här gäller även rektorer fastän de inte har en fastställd veckoarbetstid, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör på OAJ.