Lärarfacket och Kommunarbetsgivarna ger anvisningar till rektorer, daghemsföreståndare och andra förmän kring extra uppgifter relaterade till coronapandemin

Om coronavirusläget kräver att utbildningspersonal är anträffbar i större utsträckning än normalt eller situationen kräver avvikande arrangemang, måste man se till, att arbetstidsarrangemangen följer UKTA-avtalet. FSL har gett information till förtroendemännen och Kommunarbetsgivarna till sina löneombudsmän.

(Det här är en bearbetning av en ursprungstext på finska av Henna Honkalo, publicerad 28.1 på OAJ:s webb.)

Coronasiuationen har orsakat mera arbete för personalen inom utbildningssektorn. Till exempel daghemsföreståndare, rektorer och andra förmän tvingas göra en del extra arbete när de ska spåra elever som blivit utsatta för smitta inom de egna enheterna.

oaj lindroos petri 01 kuvaaja leena koskela

- Spårningen av smittkedjorna hör enligt lagen om smittsamma sjukdomar till kommunen eller sjukvårdsdistriktets ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar, inte till rektorer eller daghemsföreståndare. Om det i skolan eller läroanstalten konstateras coronasmitta så ger den ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar anvisningar om nödvändiga åtgärder, konstaterar Petri Lindroos förhandlingsdirektör för OAJ.

Den ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar samarbetar med skolan eller läroanstalten i smittspårningen, om rektorn eller daghemsföreståndaren har blivit ålagd att inleda ett samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. Om det i skolan finns misstanke om smitta så ska frågor i anslutning till situationen riktas till de lokala eller regionala myndigheterna för smittsamma sjukdomar.

- Många förmän, rektorer, biträdande rektorer och skolföreståndare har utfört uppgifter i anslutning till spårningen av smittkedjor på basen av myndighetsförordnande. Arbetsgivaren måste på förhand definiera och informera om vilka arbetsuppgifter i anslutning till spårningen av smittkedjor som hör till rektorerna och hur arbetstid reserveras för detta, fortsätter Lindroos.

Läs mera: "Rektorernas förmän lyser allt för ofta med sin frånvaro och glömmer bort den här yrkesgruppen i diskussioner om arbetshälsa och mående bland utbildningspersonalen."

 

Arbetarskyddsansvaret är kommunens

OAJ och kommunarbetsgivarna KT är eniga om att daghemsföreståndarnas, rektorernas och andra förmäns förutsättningar för att sköta sitt arbete måste säkerställas. Organisationerna har tillsammans varit i kontakt med myndigheter för att få klarhet i vem som har vilket ansvar och hur beslutsordningen ser ut. 

- Arbetsgivaren är skyldig att se till arbetstagarnas säkerhet och arbetshälsa. Arbetsgivarens ansvar enligt arbetarskyddslagen gäller också rektorer, påpekar Lindroos.

Rektorns arbetstid är inte ändlös konstaterar Lindroos, utan den årliga arbetsmängden begränsas av arbetstiden enligt kollektivavtalet. Trots att arbetstidssystemet för rektorer inte känner till överskridande av arbetstiden måste olika ändringar alltid göras i arbetstidsplanen och utjämnandet av arbetstiden.

För skolföreståndare med undervisningsskyldighet finns inte definierat en årlig arbetsmängd men de har en begränsad mängd arbetsdagar per år, precis som lärarna.
Det här frigör dock inte arbetsgivaren från arbetarskyddsansvaret. Vid oförutsägbara situationer kan det finnas ett behov av att tillfälligt frigöra föreståndaren från den egna undervisningen.

- UKTA känner inte till motsvarande bestämmelser om beredskap eller fortlöpande telefondejourering som i AKTA. En viss nåbarhet ingår i rektorernas och skolföreståndarnas arbete, även utanför den normala tjänstearbetstiden. Det här innebär verkligen ändå inte beredskap 24 timmar i dygnet, eller att arbetsgivaren kan förutsätta beredskap enligt AKTA. En del arbetsgivare har förutsatt fortlöpande beredskap vilket strider mot kollektivavtalet, preciserar Lindroos.