Vid skolorna skall man nu gå in för distansundervisning. Utbildningsstyrelsen skall på tisdag (17.3) komma närmare direktiv om hur distansundervisningen skall arrangeras. Olli Luukkainen betonar att det entydigt är på arbetsgivarens ansvar att se till att lärarna har de verktyg som behövs för distansundervisning.

Läs mera om 'Mera information på måndag om hur undervisningen ordnas under vårterminen'

Trots att undantagstillstånd råder i Finland så fortsätter undervisningen till läsårets slut. Men hur? Många tvingas vara ensamma hemma i månader. Att satsa på grundläggande konstutbildning och den fria bildningen kunde vara en lösning, konstaterar Olli Luukkainen.

De förtjänar både nu och framöver allt stöd för sitt arbete. Framöver är det särskilt lärarna för de minsta barnen som axlar en viktig roll vad gäller tryggandet av samhällsfunktionerna, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen. Han betonar att det är arbetsgivarens ansvar att se till att lärarna har möjlighet att genomföra undervisningen på distans. När man börjar ordna distansundervisning, är undervisningen enkom på utbildningsanordnarens ansvar och likaså det att lärarna har rätta arbetsredskap för det, säger han.

Läs mera om 'Vad täcker din reseförsäkring? – Håll koll på coronaviruset'

Är du på väg på semester under den kommande tiden? Här kan du kolla upp vad din reseförsäkring hos Turva täcker.

Läs mera om 'FSL ställer in kurser och skjuter fram vårens fullmäktigemöte'

Med anledning av regeringens rekommendationer för att bromsa spridningen av coronaviruset ställer vi in vårens kurser och möten. Fullmäktigemötet som skulle hållas den 22–23 april inhiberas alltså, vi återkommer med information om när mötet kan hållas istället.