FSL ställer in kurser och skjuter fram vårens fullmäktigemöte

Med anledning av regeringens rekommendationer för att bromsa spridningen av coronaviruset ställer vi in vårens kurser och möten. Fullmäktigemötet som skulle hållas den 22–23 april inhiberas alltså, vi återkommer med information om när mötet kan hållas istället.

 

FSL:s styrelse sammanträder på distans tisdagen den 17.3 och förväntas fatta ett officiellt beslut om detta. Styrelsen tar då ställning till de senaste rekommendationerna och analyserar läget.

FSL uppmanar alla lokalföreningar att ställa in sin verksamhet fram till att nya direktiv ges. Det här innebär till exempel att vårmöten, valdebatter och annat inplanerat inte bör hållas.

FSL:s förtroendemän har fått e-post (13.3) med det senaste förtroendemannabrevet. Där ingår OAJ:s anvisningar angående coronavirusepidemin.

 

Information är nu a och o

Eftersom vi också är inne i avtalsförhandlingar är det nu extra viktigt att man på lokalnivå håller kontakten till sina medlemmar och sprider information. FSL:s kansli uppdaterar informationen på www.fsl.fi/avtal, på våra sociala mediekanaler och kontaktar vid behov förtroendevalda inom föreningarna och medlemmarna per e-post.

Här hittar du mer nyttig information om coronaviruset:

På Utbildningsstyrelsens sidor 

På Institutet för hälsa och välfärd THL:s nätsidor

Läs också: I karantän på grund av coronaviruset – hur går det med lönen?