Mera information på måndag om hur undervisningen ordnas under vårterminen

Trots att undantagstillstånd råder i Finland så fortsätter undervisningen till läsårets slut. Men hur? Många tvingas vara ensamma hemma i månader. Att satsa på grundläggande konstutbildning och den fria bildningen kunde vara en lösning, konstaterar Olli Luukkainen.

 

Undervisningen är på alla stadier mer eller mindre i undantagstillstånd. De vårdnadshavare som kan rekommenderas ha sina barn hemma och närundervisningen ges endast till ett fåtal elever som har rätt till närundervisning.

På måndag den 30 mars ska statsrådet besluta och ge information om hur undervisningen ordnas under återstoden av vårterminen. Nuvarande förordning gäller, som bekant, endast till mitten av april trots att Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att epidemin pågår i fyra till sex månader.

- På måndag får vi höra hur länge det råder undantagstillstånd och vad det innebär för ordnandet av undervisningen. Jag anser att det förnuftigaste beslutet är att bestämma att vi inte ordnar närundervisning mera den här våren, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

 

Undervisningen är inte avbruten och kommer inte att avbrytas

Luukkainen deltog igår torsdag (26.3) i diskussioner tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen med flera.

- Vi betonar alla, trots att närundervisningen i stor utsträckning har övergått i andra former av undervisning, så är inte undervisningen pausad. Nu spekuleras det på sina håll om till exempel undervisningen i vissa ämnen har avbrutits, men så är inte fallet. Undervisningen fortsätter, om än i huvudsak på distans, säger Luukkainen.

Enligt Luukkainen har ministeriet förståelse för att man under rådande undantagstillstånd inte avhandla allt i läroplanerna. Lugnande besked gavs också till vårens abiturienter och studerande som ämnar söka till högskolor. Ministeriet försäkrar att även under undantagstillstånd så ska val av studerande ske.