Läs mera om 'FSL vill att lärarna prioriteras när vaccineringen mot covid-19 inleds '

FSL ställer sig bakom Unesco:s ställningstagande från den 15 december 2020: Lärare måste prioriteras i vaccineringen mot coronaviruset. Lärarna och rektorerna upprätthåller eav samhällets viktigaste institutioner och det är av högsta vikt att de får vaccinet så fort som möjligt, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

I den bästa av världar landar coronastödpengarna rätt, precis som i Sirkkala skola där man har kunnat anställa både Robin Kullberg och Haidar Al-dabbach. En lyckträff, säger skolans rektor Elise Kurtén. På Kimitoön har man däremot sagt nej tack till de här pengarna, varför?
Läs mera om 'Var schysst mot dig själv – 9 tankar om distansundervisningen'

Det är fortfarande oklart om skolorna hålls stängda läsåret ut eller inte. Hur regeringen än beslutar är det flera veckor kvar av undantagstillståndet och specialarrangemangen i skolan. Vi vill uppmana alla lärare och rektorer att tänka rationellt och måna om den egna tiden och orken – vi behöver er alla!

FSL:s fullmäktige har under höstmötet fått behandla både kniviga och delvis helt nya frågor nu när erfarenheterna från coronaåret börjar visa sig bland både skolpersonal och elever. Ordförande för FSL:s fullmäktige Christoffer Sourander säger att man i gymnasiet nu tampas med ett exceptionellt läge.

OAJ vill att THL förtydligar sina anvisningar för att hantera coronaepidemin. Det behövs snabbt entydiga anvisningar till daghem, skolor och läroanstalter för att man på bästa möjliga sätt ska kunna skydda elever och personal mot coronasmitta och därmed förhindra smittspridning.

Vi är nu en bra bit in på höstterminen och hör dagligen om kommuner som får se över undervisningsarrangemangen på grund av coronaviruset. Rekommendationer finns men lösningarna blir många. Vi på FSL tycker det finns några grundprinciper att utgå från.

Regeringen föreslår att de temporära ändringarna i lagen om grundläggande utbildning fortsätter gälla även under våren 2021. Lärarfacke OAJ har gett ett utlåtande där man bland annat lyfter fram att begreppen för distansundervisning, närundervisning och strömmad undervisning måste förtydligas. Läs mer (på finska) på OAJ:s webbsida. 

Då en av skolans lärare smittades av corona stängdes hela Bennäs skola för en dag och lärarna försattes i karantän. Bara klasslärare Lillemor Andersson-Kanckos fick jobba kvar. Den här händelsen har gett nya insikter. Som exempel har vi lärare nu ändrat rutiner så att vi inte alla dricker kaffe samtidigt. Trots att vi är fysiskt i skolan håller vi möten virtuellt. Vi måste helt enkelt vara bättre förberedda, säger hon. 

Läs mera om 'Fyra frågor och svar om specialarrangemang i skolan på grund av coronaviruset '

Coronaläget ser nu ut som i våras på flera orter. I den här artikeln reder vi ut ett antal aktuella frågor om bland annat strömmad undervisning och lärarnas och elevernas rättigheter och skyldigheter i en karantänsituation.

Läs mera om 'I karantän på grund av coronaviruset – hur går det med lönen?'

Antalet skolklasser och lärare som försätts i karantän ökar, det här för att hindra spridningen av coronaviruset. Här besvarar vi nio frågor om hur karantän påverkar lärarnas lön och arbetsplikt i en sådan situation.