Viktigt att anmäla brister till Arbetarskyddet både en och två gånger

Ifall inte lärarna anmäler får arbetsgivarna inte reda på de problem som man tampas med i lärarrummen, säger Henry Gustafsson som är arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Det är arbetsgivarens plikt att se till säkerhet, jämställdhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Enligt Henry Gustafsson är det viktigt att man som anställd anmäler allt sådant som kan påverka ens eller en kollegas säkerhet eller välbefinnande på arbetsplatsen.

En anmälan om brister eller problem på arbetsplatsen bör man göra både till arbetarskyddet och förmannen, så att arbetsgivaren också blir medveten om de problem som man kanske har eller upplever på sin arbetsplats.

- Det är alltid fråga om ett samarbete, mellan arbetsgivaren, arbetarskyddet och de andra på arbetsplatsen då man försöker rätta till något som är fel på arbetsplatsen, säger han.

Enligt Gustafsson handlar arbetarskyddet just om ett samarbete för en god arbetsmiljö. Det styrs av normer, avtal, lagar och förordningar.

 

Anmäl hellre fler gånger än inte alls

Det är viktigt att anmäla fel och brister samt att utreda och bedöma faror för hälsan och säkerheten.

Gustafsson säger att man inte ska tveka att anmäla brister eller problem. Om problemet kvarstår trots att man redan gjort en anmälan, bör man anmäla igen.

- Annars kanske arbetsgivaren tror att det handlar om en enskild händelse medan det egentligen handlar om något som upprepar sig i klassrummet hela tiden, säger han.

 

Vad händer då man anmält?

Då du anmält blir din förman, eventuellt din förmans förman samt arbetarskyddet medvetna om problemet.

Om det handlar om inneluft tar inomhusluftsgruppen ärendet till behandling och planerar åtgärder. Om det är ett problem som påverkar hälsan kontaktas även företagshälsovården som sedan ger råd och stöd.

Också arbetarskyddsfullmäktige och huvudförtroendemännen ger dig råd och stöd och kan vara med och göra upp en åtgärdsplan tillsammans med arbetsgivaren och eventuellt företagshälsovården.

Efter det här kommer problemet at följas upp, om det behövs kan myndigheter och polis kontaktas ifall resultat inte har nåtts.

 

Bra med kontakt mellan arbetarfullmäktige och lärarföreningen

Gustafsson rekommenderar att arbetarfullmäktige och lärarföreningen har kontinuerligt samarbete. Han arbetar själv som arbetarskyddsfullmäktig och är samtidigt ordförande i Raseborgs lärarförening och kontakten är därför naturlig.

"Jag skulle ändå rekommendera att man till sina föreningsmöten bjuder in den som är arbetarskyddsfullmäktig, precis som man bjuder in huvudförtroendemannen till mötena."


- Jag är ju alltid är med på mötena automatiskt. Jag skulle ändå rekommendera att man till sina föreningsmöten bjuder in den som är arbetarskyddsfullmäktig, precis som man bjuder in huvudförtroendemannen till mötena. Då får man naturligt in den här diskussionen kring arbetarskyddsfrågor på lärarföreningsmötena, säger Gustafsson.