Arbetarskyddet

Det är arbetsgivarens plikt att se till att arbetsmiljön är säker, jämställd och trevlig att arbeta i. Arbetarskydd är ändå ett samarbete eftersom en god arbetsmiljö byggs upp tillsammans.

 

Arbetarskyddet är en av de viktigaste byggstenarna i välmående på jobbet eftersom man med hjälp av normer och överenskommelser inom arbetarskyddet upprätthåller, främjar och förbättrar individens arbetsvälmående.

Arbetsgivaren har ett ansvar när det kommer till arbetshälsovård och -säkerhet men var och en kan själv medverka och påverka via arbetarskyddssamarbetet.

 

Vem är med i arbetarskyddsamarbetet?

Arbetarskyddsfullmäktiges och arbetarskyddskommitténs uppgift är att representera arbetstagarna. Det finns inte en arbetarskyddsfullmäktige eller -kommitté vid alla daghem, skolor eller läroanstalter, men alla arbetsgivare har ändå en sådan. Ta reda på vem som är arbetarskyddsfullmäktige på just din arbetsplats!

Arbetarskyddschefen fungerar som arbetsgivarens representant i arbetarskyddssamarbetet.

 

Anmäl brister i arbetsvillkoren

Eftersom arbetarskyddet berör alla är det din plikt att meddela om du upptäcker brister i dina arbetsvillkor. Genom att logga in här hittar du en färdig blankett där du kan anmäla brister i arbetarskyddet.

Du kan bland annat anmäla fel som berör maskiner eller apparater, eller situationer som gäller överbelastning i arbetet. Du kan även anmäla sådant som kan skada din eller andras hälsa eller säkerhet.