Jämställdhet på arbetsplatsen

På en bra arbetsplats råder jämställdhet och alla anställda behandlas lika. Alla arbetsgivare förväntas främja likabehandling på arbetsplatsen.

 

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på arbetsplatsen och förpliktigar arbetsgivarna att främja jämställdhet. Arbetsgivare ska se till att arbetsvillkor och tillvägagångssätt gynnar jämställdhet då de anställer personal och fattar beslut som rör personalen. Varje arbetsgivare som har fler än trettio anställda måste dessutom ha en jämställdhetsplan.

Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på basis av kön. Dessutom främjar lagen jämställdhet mellan könen och förbättrar kvinnans ställning – särskilt i arbetslivet. Jämställdhetslagen förbjuder också diskriminering på basis av könsidentitet eller på basis könsuttryck.

 

Arbetsdiskriminering

Arbetsgivaren får inte diskriminera någon på arbetsplatsen på basis av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, politisk aktivitet, facklig aktivitet, familjeförhållanden, hälsa, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller annan orsak som gäller personlighet.

En arbetstagare som lyfter upp diskriminering får inte drabbas av negativa konsekvenser.

Gör så här om du upplever att du har blivit diskriminerad:

  1. Be om en utredning kring diskrimineringen av din arbetsgivare. Diskutera det som du upplever som diskriminering med din förman och be om en skriftlig utredning.
  2. Diskutera med arbetarsskyddsfullmäktige eller med förtroendemannen på din arbetsplats.
  3. Om du upplever att du har blivit diskriminerad på basis av en grund som är förbjuden i lag kan du ta kontakt med regionalförvaltningsverket.

Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!