Manifest för psykisk hälsa i arbetslivet

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett manifest för psykisk hälsa som arbetsmarknadsorganisationerna har förbundit sig att jobba för. FSL:s ombudsman Jens Mattfolk rekommenderar att ta manifestets teser i bruk på den egna arbetsplatsen.

Som en del av social- och hälsovårdsministeriets program för psykisk hälsa på arbetsplatserna har man skrivit ett manifest. Manifestet består av tio teser för att förbättra arbetslivets kvalité.

– Manifestet innehåller tio grundläggande punkter om vad som är viktigt för att skapa en arbetsplats som befrämjar den psykiska hälsan, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

FSL och OAJ jobbar tillsammans för att främja medlemmarnas arbetshälsa. Grunden för en god arbetshälsa läggs på arbetsplatserna. Allt som påverkar arbetet formar en grund för arbetshälsan, till exempel arbetets innehåll, ledarskapet, arbetsutrustningen och kommunikationen för att nämna några viktiga faktorer.

Just det gemensamma ansvaret syns i flera av teserna och ensam är inte stark när vi talar om kollektiv arbetshälsa.

Jen Mattfolk, ombudsman på FSL, talar i telefon vid sin dator

– Teserna berör alla parter i arbetslivet; arbetsgivaren, förmannen, arbetstagaren och själva gemenskapen som de här tillsammans formar. Just det gemensamma ansvaret syns i flera av teserna och ensam är inte stark när vi talar om kollektiv arbetshälsa, fortsätter Mattfolk.

Manifestet innehåller många viktiga poänger som är väl värda att diskutera och uppmärksamma på arbetsplatsen med jämna mellanrum: lämna ingen ensam, måtta med allt och ge respons. Kanske viktigast av allt är ändå att komma ihåg att arbetsresultatet faktiskt blir bättre när alla mår bra.

– Fungerar de här sakerna bra så har man högst sannolikt en arbetsplats där arbetstagarna trivs. Det är viktigt att våga diskutera det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen för att tillsammans kunna öka det. Se välbefinnandet som en viktig framgångsfaktor för just din arbetsplats, avslutar Mattfolk.

Är psykisk hälsa en framgångsfaktor på din arbetsplats?

Läs manifestet och alla teserna här.

Här kommer du till FSL:s artiklar på temat arbetshälsa och välbefinnande.