Inger Damlin omvaldes till ordförande för FSL 

Inger Damlin har fått fortsatt förtroende att leda Finlands Svenska Lärarförbund, FSL, under perioden 2022–2026. Hon omvaldes som förbundsordförande under förbundets fullmäktigemöte 11 november.

– Jag ser fram emot att fortsätta jobba för att FSL framöver ska vara ett dynamiskt förbund och en stabil samarbetspart som bidrar till att hela Svenskfinland blir lite starkare. Nu siktar vi på att lyfta upp utbildningsfrågor på agendan inför riksdagsvalet 2023. Vill vi att den finländska skolan ska svara på framtidens behov måste det satsas på utbildning. Systemet för hur man tillgodoser elevers stödbehov, trestegsmodellen, måste revideras och lärares arbetsbelastning granskas. För det är ju så att vi lärare, vi tryggar framtiden, säger Inger Damlin.

Damlin utsågs till ordförande vid FSL:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 3 juni 2020. FSL:s nyomvalda ordförande är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och jobbade tidigare som rektor för Korsholms högstadium. Damlin har gedigen facklig bakgrund, bland annat som representant i FSL:s fullmäktige och styrelse och som FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

Inga andra kandiderade i ordförandevalet. 

Fullmäktige valde också en ny styrelse för perioden 2023–2024:

Inger Damlin, ordförande 
Pamela Leka 
Anna Wahren 
Sabina Lindholm-Järvinen 
Karsten Steiner 
Marina Räfsbäck 
Jeanette Lindroos 
Jenny Teir  
Linda Molander-Finell

– Den här styrelsen kommer jobba under en mandatperiod i en turbulent och intensiv tid där riksdagsvalet, pandemins efterdyningar och världspolitiskt oroliga tider påverkar vår verksamhet. Därför blir det ett extra viktigt uppdrag för oss att trygga lärarrollens förutsättningar och den finlandssvenska skolans framtid, säger Damlin.