Avtal har nåtts för kommunsektorn – FSL välkomnar löneutvecklingsprogram 

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt förhandlingsresultatet om nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt avtalades även lärarnas eget UKTA-avtal. FSL är nöjda med flera av avtalets element samt det faktum att den långa arbetsfreden ger arbetsro i samhället och i skolan.

- Efter en lång och utmanande vår är vi nöjda att äntligen ha nått en lösning och att det nu kan råda arbetsfred. Lärarfacket har aktivt och konstruktivt sökt lösningar och kompromisser, och våra medlemmars engagemang och solidaritet har spelat en viktig roll i arbetet, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

FOSU, JAU och KT har avtalat om nya tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn som i huvuddrag påminner om det medlingsbud som förlikningsnämnden gav i maj. 
 
För FSL och OAJ var det viktigt att få ett flerårigt löneutvecklingsprogram för att på sikt korrigera kommunsektorns löner och rätta till missförhållanden i lönerna. 

- Vårens avtalsrunda har visat hur besynnerligt svårt det varit att söka lösningar för lönegroparna i de kvinnodominerade branscherna. Vi är glada att man fått upp ögonen för den här problematiken och nu tar ett första steg i rätt riktning i och med löneprogrammet. Med det här kommer vi igång med att utveckla villkoren både centralt och lokalt inom undervisningssektorn, säger Damlin.

Det nya avtalet är treårigt och nivån på löneförhöjningarna är högre än vad man har avtalat om i exportsektorn och i andra kollektivavtal inom privatsektorn. Ett långt avtal tryggar en lång arbetsfred och ger stabilitet i ekonomiskt osäkra tider.

- Vi är glada över att arbetsmarknadsmekanismen faktiskt fungerar. Den tillsatta förlikningsnämndens arbete resulterade i ett medlingsbud som innehöll det för oss så viktiga löneutvecklingsprogrammet från vilket avtalsparterna kunde arbeta vidare och nu till sist enas om ett avtal, säger Damlin.

Det är positivt att man har knutit avtalet till nyckelbranscher inom exportindustrin, anser FSL. Den offentliga sektorn måste hänga med i löneutvecklingen.

Det har varit en exceptionell avtalsrunda. Efter en historisk lärarstrejk, en tillsatt förlikningsnämnd och många svängar i långdansen har vi nu ett avtal. Avtalet signalerar att den offentliga sektorns arbete värdesätts och utvecklingen där den privata sektorns löner ständigt drar ifrån får nu ett stopp i och med avtalet. Det är viktigt att attraktionskraften inom undervisningsbranschen bibehålls och stärks, säger FSL:s ombudsman Jens Mattfolk.