Lärarna godkände medlingsbudet – vårdarna förkastade

Lärarfacket har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsnämnden igår gav för den pågående arbetstvisten inom kommunsektorn. Förlikningsförslaget godkändes dock inte av vårdarfacken som hör till SOTE, så det har förkastats. Man utreder nu hur arbetsmarknadsförhandlingarna ska fortsätta.

Medlingsbudet innehåller det länge eftersträvade löneutvecklingsprogrammet som det tidigare, förkastade medlingsbudet inte innehöll. 

- Att programmet nu är med i medlingsbudet är ett tecken på att nämnden fått syn på behovet av det. Jag är tacksam över de strejkandes insats och stolt över solidariteten. Tillsammans har vi genom strejken synliggjort behovet av ett löneutvecklingsprogram, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

I förlikningsförslaget tryggas också löneförhöjningar för lärarna under de kommande åren som åtminstone motsvarar exportbranschens. Den första allmänna förhöjningen är 2% vilket är mera än i det tidigare medlingsbudet riksförlikningsman Vuokko Piekkala gav 29 mars.

Förslaget innehåller också en förhöjning under det första året på 0,50 % som avtalsparterna ska förhandla om fördelningen av. Det nu godkända medlingsbudet innehåller också förbättringar i familjeledigheterna.

Med beaktande av det osäkra ekonomiska och politiska läget i världen kunde vi acceptera det här förlikningsförslaget, säger Damlin.