Ålderstigen lärarkår kan skapa lärarbrist 

Det är ovanligt många skolor som de sista veckorna inför skolstarten desperat ropat efter personal. Läget lär inte bli bättre under de närmaste åren, när en stor andel av de finlandssvenska lärarna går i pension enligt FSL:s medlemsregister.

Enligt Finlands svenska lärarförbunds medlemsregister är yrkeskåren relativt ålderstigen. Inom de närmaste tio åren uppnår nästan en fjärdedel av förbundets yrkesverksamma medlemmar pensionsålder. Nu oroar sig FSL för risken för lärarbrist de kommande åren. I vissa ämnen finns redan problem med tillgång på behöriga lärare.

Det är nästan omöjligt att rekrytera lärare i matematik, fysik och kemi och den bristen har vi upplevt redan en längre tid. Nu börjar vi se liknande tendenser även för övriga ämneslärare och speciallärare. Hur svår bristen blir om några år då många går i pension vågar man inte tänka på, säger FSL:s styrelseledamot Malin Höglund-Snellman, som jobbar som biträdande tjänsterektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad.

FSL:s medlemsundersökning från hösten 2021 visar att var tredje lärare i Svenskfinland planerar byta bransch. I kombination med att stora årskullar går i pension och ett avtagande söktryck till lärarutbildningarna riskerar branschflykten bli kostsam för Finland.

Vi hoppas dessutom att också utbildningsanordnarna är alerta och beredda att reagera med snabbt varsel på behov som uppstår, säger FSL:s ordförande Inger Damlin. 

FSL och OAJ har redan länge arbetat för ett lärarregister för att kunna prognostisera lärarbehovet och därmed motverka lärarbrist. Den data man får via ett lärarregister är avgörande för att möta framtidens utmaningar.

Lärarregistret kunde ge en föraning om vart vi är på väg i framtiden. Behöriga klasslärare, speciallärare och elevassistenter har det varit ytterst svårt att få till vår skola i Nagu. Det har överlag blivit utmanande att anställa personer som vill arbeta inom skolvärlden. Registret behövs, men för att inte vågskålen ska stjälpa behöver arbetsgivarna också satsa på välmåendet och förbättra arbetsbilden i skolorna, säger FSL:s styrelseledamot Jeanette Lindroos, vice rektor vid Kyrkbackens skola i Nagu.

Nu om någonsin är det viktigt att hålla fast speciellt vid de unga lärarna, påpekar FSL. I förbundets medlemsundersökning 2021 framgår att speciellt nya lärare upplever att lärarvardagen är utmanande.

Nya lärare måste ges stöd i form av fungerande mentorsprogram för att trivas och hållas kvar i branschen, för de kommer verkligen behövas i framtiden. Då tillgången på personal är knapp är det också smart av arbetsgivare att satsa lite extra på en lockande arbetsmiljö och välmående, säger Damlin.