Läs mera om 'FSL:s ordförande Inger Damlins hälsning till kandidaterna i kommunvalvalet 2021'

FSL vill se modiga beslutsfattare som vågar tänka nytt och långsiktigt. Utbildningen är kommunens viktigaste varumärke och samhällets superkraft.

Det är ett bra tag sedan vi har lämnat katederundervisning och OH-apparater. Lärarjobbet på 2020-talet genomsyras av pedagogisk planering, koordinering, samarbete och bedömning och alltid med individen i fokus. Under våren bjuder vi in dig till skolan, via händelser på vårt Instagramkonto. Titta gärna förbi en sväng, vi kan nästan garantera en och annan aha-upplevelse!

Läs mera om 'Insändare från FSL:s styrelse: Gör politik av rätt utbildningsfrågor'

Att politiker styr bort fokus från de viktiga frågorna och gör politik på personliga övertygelser är beklämmande och signalerar något helt annat än den värdegrund och syn på respekt och öppenhet som utbildningen grundar sig på. FSL vill se konstruktiva och modiga diskussioner för en attraktiv finlandssvensk skola och utbildning i framtiden. Vi behöver kommunala beslutsfattare som tar ställning och förkovrar sig i relevanta och viktiga frågor. 

Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft'

Utbildningen är sammhällets superkraft. Resurser till skola och utbildning är en idiotsäker investering. FSL vill med sina tre kommunalvalsteman guida framtidens kommunala beslutsfattare till de rätta prioriteringarna. Kom också ihåg att det är vi som jobbar med det här dagligen, vi kan och vill vara med när de politiska besluten kring utbildningen fattas! 

Kommunerna i Finland bestämmer har stor frihet att själva planera och ordna utbildningen. Den här rätten innebär också ett stort ansvar, inte minst för beslutsfattarna. FSL har under vårvintern listat konkreta exempel på vettiga prioriteringar som gjorts i våra kommuner, sådant vi vill se mera av i framtiden.