Utbildningsfrågor fick rejält med uppmärksamhet i kommunalvalet. Partierna och kandidaterna var väl medvetna om att utbildning blir kommunens viktigaste uppgift när social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Det här perspektivet diskuterades också i både valdebatter och tidningsledare, skriver OAJ på sin webbplats.

Nu granskar vi "lärarresultatet" i kommunalvalet, det vill säga antalet invalda OAJ- och FSL-medlemmar enligt parti. 

FSL:s lärarföreningar runtom i Svenskfinland kommer att kontakta alla invalda i kommunfullmäktige. Vi ser fram emot en god dialog! 

Kommunalvalskandidater: Med 10 rätt i detta quiz behöver du inte få skrämselhicka inför varje ny föredragningslista! FSL:s frågebatteri mäter hur bra koll du har på några av de viktigaste utbildningsfrågorna just nu. Hur många rätt får du?    

Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft'

Utbildningen är sammhällets superkraft. Resurser till skola och utbildning är en idiotsäker investering. FSL vill med sina tre kommunalvalsteman guida framtidens kommunala beslutsfattare till de rätta prioriteringarna. Kom också ihåg att det är vi som jobbar med det här dagligen, vi kan och vill vara med när de politiska besluten kring utbildningen fattas! 

Läs mera om 'FSL:s ordförande Inger Damlins hälsning till kandidaterna i kommunvalvalet 2021'

FSL vill se modiga beslutsfattare som vågar tänka nytt och långsiktigt. Utbildningen är kommunens viktigaste varumärke och samhällets superkraft.

Att politiker styr bort fokus från de viktiga frågorna och gör politik på personliga övertygelser är beklämmande och signalerar något helt annat än den värdegrund och syn på respekt och öppenhet som utbildningen grundar sig på. FSL vill se konstruktiva och modiga diskussioner för en attraktiv finlandssvensk skola och utbildning i framtiden. Vi behöver kommunala beslutsfattare som tar ställning och förkovrar sig i relevanta och viktiga frågor.