Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft'

Utbildningen är sammhällets superkraft. Resurser till skola och utbildning är en idiotsäker investering. FSL vill med sina tre kommunalvalsteman guida framtidens kommunala beslutsfattare till de rätta prioriteringarna. Kom också ihåg att det är vi som jobbar med det här dagligen, vi kan och vill vara med när de politiska besluten kring utbildningen fattas! 

Kommunerna i Finland bestämmer har stor frihet att själva planera och ordna utbildningen. Den här rätten innebär också ett stort ansvar, inte minst för beslutsfattarna. FSL listar under vårvintern konkreta exempel på vettiga prioriteringar som gjorts i våra kommuner, sådant vi vill se mera av i framtiden.

Läs mera om 'En välskött utbildning ligger i varje kommuninvånares intresse'

Det är inte en helt ny uppgift men en annan helhet, enligt mig en tyngre och fördjupad uppgift som morgondagens kommunalpolitiker möter. Jag vill påstå att det inte räcker med erfarenhet från den egna skoltiden eller erfarenhet av eget barns skolgång, det måste också finnas ett verkligt kunnande och uppdaterad kompetens från dagens utbildningsvärld. Och kanske lika viktigt, en ödmjuk inställning till komplexiteten i utbildningsfrågorna, skriver Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Läs mera om 'Kom på kafferast med FSL'

Vi vill träffa dig som kandiderar i Kommunalvalet 2021! Välkommen till skolan på en kaffe, vi träffas ute på skolgården för att med trygga avstånd ta en pratstund. Ditt mål är att få en plats i fullmäktige, vårt mål är att hjälpa dig fatta de rätta besluten.

Läs mera om 'Vi behöver dig! '

I april 2021 väljer vi in nya beslutsfattare i kommunalpolitiken och vi hoppas att just du bästa FSL:aretar en plats där. Vi behöver dig som kan och känner skolvärlden, som brinner för våra barn och ungas utbildning och välmående och som förstår hur viktigt det är med en högutbildad, motiverad och respekterad personal.