Utbildning och småbarnspedagogik diskuterades flitigt inför kommunalvalet

Utbildningsfrågor fick rejält med uppmärksamhet i kommunalvalet. Partierna och kandidaterna var väl medvetna om att utbildning blir kommunens viktigaste uppgift när social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Det här perspektivet diskuterades också i både valdebatter och tidningsledare, skriver OAJ på sin webbplats.

Nu granskar vi "lärarresultatet" i kommunalvalet, det vill säga antalet invalda OAJ- och FSL-medlemmar enligt parti. 

FSL:s lärarföreningar runtom i Svenskfinland kommer att kontakta alla invalda i kommunfullmäktige. Vi ser fram emot en god dialog!