Hur beredd är du på bildningsfrågorna i kommunen? - Mät din kunskapsnivå i vårt quiz

Kommunalvalskandidater: Med 10 rätt i detta quiz behöver du inte få skrämselhicka inför varje ny föredragningslista! FSL:s frågebatteri mäter hur bra koll du har på några av de viktigaste utbildningsfrågorna just nu. Hur många rätt får du?