Insändare från FSL:s styrelse: Gör politik av rätt utbildningsfrågor

Det är valtider igen och frågor om skola och utbildning ges viktigt utrymme i debatten. Vi står inför ett brytningsskede där tyngdpunkterna i kommunens uppdrag förskjuts och utbildningen blir en allt viktigare framgångsfaktor. Hur kommunerna tar hand om och utvecklar sin utbildningssektor kommer i allra högsta grad att påverka var finländarna väljer att bo i framtiden.

(Den här insändaren har publicerats i Åbo underrättelser, Vasabladet, Österbottens tidning och Syd-Österbotten 16.3)

FSL uppskattar alla de kandidater som nu sätter fokus på skola och utbildning i sina kampanjer. Tyvärr finns det de som inför valet i juni profilerar sig i sådana utbildningsfrågor som inte hör hemma i den kommunpolitiska debatten, frågor kring innehållet i undervisningen till exempel. Finlands svenska lärarförbund tycker det är på plats med en påminnelse om att allt vi gör i skolan utgår från innehållet i våra styrdokument, så som lagar, nationella läroplansgrunder och lokala handlingsplaner. De finns till för att garantera en jämlik och inkluderande utbildning för varje individ. 

Att politiker styr bort fokus från de viktiga frågorna och gör politik på personliga övertygelser är beklämmande och signalerar något helt annat än den värdegrund och syn på respekt och öppenhet som utbildningen grundar sig på.

De finländska lärarna är högt utbildade och kompetenta och bygger upp undervisningen och hela skolvardagen i enlighet med de här styrdokumenten. Läraryrket vilar på en stark yrkesetik och vi har en värdefull tradition av tillit och respekt för den pedagogiska friheten. Att politiker styr bort fokus från de viktiga frågorna och gör politik på personliga övertygelser är beklämmande och signalerar något helt annat än den värdegrund och syn på respekt och öppenhet som utbildningen grundar sig på.  

FSL vill se konstruktiva och modiga diskussioner för en attraktiv finlandssvensk skola och utbildning i framtiden. Vi behöver kommunala beslutsfattare som tar ställning och förkovrar sig i relevanta och viktiga frågor, till exempel:  

  • På vilka sätt tar kommunen ansvar för sitt uppdrag att ordna en jämlik skola och utbildning i världsklass som sätter individen i fokus? 
  • På vilka sätt gör man kommunen till en attraktiv arbetsgivare för utbildningspersonalen, hur månar man om ett hållbart och utvecklande arbetsliv? 
  • Hurudana resurser tänker man satsa på barns- och ungas välmående och skolframgång? 

Med kunniga beslutsfattare, som känner sig bekväma med de utbildningspolitiska frågorna kan vi garantera en jämlik utbildning och hög kvalité. Vi vill att den finlandssvenska skolan ska vara attraktiv och ge varje individ lika möjligheter att växa.  

FSL kan skola och utbildning och vi sitter på värdefulla erfarenheter, ett genuint intresse och en stor kunskap om utbildningsfältet, våga fråga oss! En god dialog mellan beslutsfattare och lärarna och rektorerna på fältet är avgörande och vi lovar att vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till ett gott samarbete på gräsrotsnivå.