Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft

Utbildningen är sammhällets superkraft. Resurser till skola och utbildning är en idiotsäker investering. FSL vill med sina tre kommunalvalsteman guida framtidens kommunala beslutsfattare till de rätta prioriteringarna. Kom också ihåg att det är vi som jobbar med det här dagligen, vi kan och vill vara med när de politiska besluten kring utbildningen fattas! 

Finlands svenska lärarförbund, FSL, vill se långsiktiga och modiga beslut för en attraktiv finlandssvensk skola. Kommunens starkaste varumärke är en utbildningssektor av hög kvalité och där finns inga genvägar. Framtidens kommunala beslutsfattare måste måna om att varje kugghjul i maskineriet rullar, bara då kan man uppnå personalen och elevernas fulla potential och få verksamheten att blomstra.

Tänk långsiktigt, nytt och modigt och alltid med den finlandssvenska skolan nära hjärtat

FSL Tema1 genomskinlig bakgrund

Kommunens uppdrag stavas i allt högre grad skola och utbildning, inte minst om social- och hälsovården flyttar till landskapen. Den förändrade befolkningsstrukturen i kombination med ekonomiskt svåra tider förutsätter långsiktiga och genomtänkta beslut, framför allt för den finlandssvenska skolan.

Med kunniga beslutsfattare, som känner sig bekväma med de utbildningspolitiska frågorna kan vi garantera en jämlik utbildning och hög kvalité. Vi vill att den finlandssvenska skolan ska vara attraktiv och ge varje individ lika möjligheter att växa.

FSL kan skola och utbildning och vi sitter på värdefulla erfarenheter, ett genuint intresse och en stor kunskap om utbildningsfältet - våga fråga oss! En god dialog mellan beslutsfattare och fältet är avgörande och vi lovar att vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till ett gott samarbete på gräsrotsnivå.

Skärmklipp broschyrI FSL:s valbroschyr kan du läsa våra konkreta uppmaningar till kommunerna: Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft

Anna Nylund, klasslärare, Korsholm
anna x webben


Investera i skolan – det är alltid en bra affär

FSL Tema2 genomskinlig bakgrund

En utbildningssektor av hög kvalité är det bästa varumärket för kommunen. Att satsa på skola och utbildning är den enda investeringen som garanterat betalar sig tillbaka. Genom tillräckliga medel till tjänsterna inom utbildning och fostran, sparar man på sikt i kommunens andra områden.

En kommun som satsar resurser på utbildningen utgör en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig behöriga och kompetenta lärare och skolledare.

Vi vill se kommuner som tänker framåt istället för att plocka snabba politiska poäng. Vi vill också se kommuner som är alerta på förändringar och som är lyhörda för vad fältet behöver för att leverera.

Tillräckliga resurser för utbildningen behövs idag för att morgondagens barn och unga ska må bra, hitta en meningsfull sysselsättning och bli en aktiv del av vårt samhälle.

Skärmklipp broschyrI FSL:s valbroschyr kan du läsa våra konkreta uppmaningar till kommunerna: Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft


Sebastian Lindqvist, lektor och biträdande rektor, Borgå

sebastian x webben

Kan 1 + 1 bli 3 i skolan? 


FSL Tema3 genomskinligbakgrundSkolan är ett maskineri där varje kugghjul är viktigt för att det ska rulla. En kommun med beslutsfattare som inser det här och verkligen månar om alla delar i helheten har goda förutsättningar att skapa en utbildningssektor som mår bra och utvecklas.

Lärare med förmän som har tid för såväl pedagogiskt ledarskap som personalledning trivs på jobbet. En rektor som har tid att leda är a och o för verksamheten i skolan. En knapp ledarskapsresurs tär däremot på krafterna och går stick i stäv med de allt större krav på flexibilitet som ställs.

En modern arbetsgivare förstår också att om man investerar i undervisningspersonalens välbefinnande, kompetensutveckling och yrkesstatus ger det ringar på vattnet och andas långsiktighet och värdighet. Med en hög lärarstatus utgör skolorna lockande arbetsplatser som garanterar högklassig undervisning. Mår lärarna bra, mår skolan bra.

Skärmklipp broschyrI FSL:s valbroschyr kan du läsa våra konkreta uppmaningar till kommunerna: Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft

Jeanette Lindroos, lektor, Nagu
jeanette x webben 

 

Kandiderar du i Kommunalvalet 2021 och vill veta mer?

I vår sammanställning "Värt att tänka på" hittar du information från aktuella undersökningar och forskning, länkar till läsvärda artiklar och kommentarer av FSL:s förbundsordförande Inger Damlin: Värt att tänka på_kommunalvalet 2021_fsl

De kommuner som ser skolan som en helhet, inser också att först när alla bitar fungerar uppnår man personalen och elevernas fulla potential och får verksamheten att verkligen blomstra, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

 Lärarfacket OAJ presenterar också en hel del nyttig information i sitt kampanjmaterial "Utbildningen avgör".

Kafferast med FSL – vi träffar kandidater

på kaffe med FSL

Under våren 2021 bjuder FSL:s lokala lärarföreningar kommunalvalskandidater på en pratstund över en kopp kaffe på skolans gård. Vi vill på ett tryggt sätt beskriva hur vi ser på verkligheten i våra skolor och utbildningsenheter, vad som funkar och vad som krävs av framtidens beslutsfattare. 

Vi sitter på värdefulla erfarenheter, ett genuint intresse och en stor kunskap om utbildningsfrågor. Vi ser fram emot diskussionerna under våra kafferaster i vår och hoppas att vi kan skapa kontakter för ett fortsatt samarbete kring utbildningsfrågorna i kommunen!

FSL kommer att sända en del av kafferasterna live på antingen Instagram eller Facebook, håll utkik! #rastmedfsl

 

Följ vår kampanj på #samhälletssuperkraft

katedralskolan fridalonnroos 108

Våra traditionella lärarskuggningar flyttar den här gången till Instagrams händelser. Våra lärare och rektorer från hela fältet kommer att ta över vårt konto med jämna mellanrum för att ge er värdefulla inblickar.

Hur många möten har en rektor på en dag? Vilken känsla går läraren hem med efter att undervisat 200 studerande? Vilka effekter ser man av de ekonomiska prioriteringar kommunen gjort? 

Facebook Twitter Instagram