Läs förbundsordförande Inger Damlins kortfattade kommentarer och analyser kring aktuella frågor som berör skola och utbildning. Delta gärna i diskussionen på #ingersinlägg och hör av dig om du har en fråga till Inger! 

På twitter: @IDamlin
På Facebook: @Inger Damlin
På Instagram: @ingerdamlin

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn: 040 089 7300

Pressbilder hittar du här!

Vi lever i kristider, vi lever i tider då staten betalt enorma understöd till kommunerna och uttryckligen vädjat om att inte permittera lärare och rektorer.

Det är synd om årets abiturienter och det gångna året, eller egentligen åren, har varit riktigt tuffa för gymnasielärarna och -rektorerna också. 

Vi har i olika repriser sett hur man inom gymnasieutbildningen ställt om. Att ställa om till distansundervisning, ibland långvarig sådan, kräver gedigna förberedelser för att garantera kvalitet. I många kommuner har man dessutom gått in för hybridundervisning, vilket kräver än mera planering.

Studentexamensnämnden ter sig som en högst märklig instans just nu. Nästa vecka inleds studentskrivningar och man går ut med direktiv för hur hur saker ska ordnas och förväntar sig att gymnasiet ska fixa det, utan att de på något sätt tar i beaktade rådande avtal och/eller övriga omständigheter. Enväldiga instruktioner som ur gymnasielärarnas och -rektorernas synvinkel genererar merarbete utan ersättning. Nämnden är som en tredje part som styr ett tvåpartsförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare, utan att analysera eller ta ansvar. En högst anmärkningsvärd kombination! 

Regeringens rekommendation om distansundervisning i slutet av förra veckan har lett till osäkra regioner och kaos i kommunikationen till skolor och hem. Ett år med pandemin har gått och man skulle förvänta sig mer av myndigheterna nu. Det borde finnas beredskap för snabba beslut och tydlig kommunikation. Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen för en redan sårbar skola och påfrestande skolvardag.

Coronaviruset håller samhället i ett järngrepp. Vaccinet ska lindra pandemin, men det är lång väg fram till den dagen då vi alla blivit vaccinerade och kan återgå till det normala. Just nu behöver vi orka, orka och orka lite till.

Låt oss skynda på med att svänga blad till ett nytt ljusare år 2021. Corona - detta evighetstema i vars kölvatten ovisshet, risker och dagliga begränsningar flyter. Detta otäcka tema som lagt sordin på vår tillvaro och präglat skola 2020.