FSL har en ny slogan!

FSL har en ny slogan för perioden 2023-2026! Den nya sloganen leder oss i vår verksamhet under de kommande fyra åren.

Sloganen Lärare tryggar framtiden sätter tonen för vår nya strategi som lanseras officiellt vid årsskiftet.

I över 100 år har FSL stått för trygghet och stabilitet i undervisningssektorn. Generation efter generation har vi trott på något bättre, haft mod att lyfta obekväma
sanningar och tagit vårt ansvar för en utbildning i världsklass. Fackets relevans minskar inte heller framöver. Stolta men lyhörda tar vi oss gemensamt an framtidens utmaningar.

För att kunna trygga varje elevs skolgång, och samtidigt säkra ett hållbart samhällsbygge genom en skola som håller hög kvalitet, måste lärarna ha realistiska arbetsvillkor och en lön som motsvarar deras kompetens, arbetsinsats och utbildning. Välmående lärare är en förutsättning för en trygg skola.

Lärare tryggar framtiden ersätter den tidigare sloganen, Vi visar vägen.

Håll utkik i våra kanaler för mer information om förbundets nya strategi!

LTF bas 1200x630


#LärareTryggarFramtiden