FSL har en ny strategi

Förbundets senaste fullmäktigemöte slog fast en strategi för perioden 2022–2026. FSL ska arbeta för ett framgångsrikt Finland 2026 genom att bidra med trygghet och stabilitet i en föränderlig värld.

 Den nya fyraåriga strategin går under rubriken Stolta lärare – ett framgångsrikt Finland 2026. Trygghet och stabilitet i en föränderlig värld”.

Med den nya strategin lanserades också förbundets nya slogan: "Lärare tryggar framtiden".

– Vår nya strategi signalerar vikten av ett starkt “vi” i utbildningsfrågor. Vi strävar efter att vara ett förbund där alla medlemmars röst ska höras. Ett förbund som stöder lärare så att vi tillsammans kan trygga framtiden, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

FSL:s strategiska satsningar med sikte på 2026 fokuserar på fem områden:

 

Ett flexibelt och pålitligt förbund

FSL är en seriös aktör på svenska i Finland – en trovärdig och synlig röst i samhällsdebatten som vi håller på rätt spår genom vår sakkunskap. Vi är en organisation som är beredd på förändringar genom att aktivt blicka framåt, lyssna in vår omvärld och vara lösningsfokuserade.

Investera i skolan

Skolan måste garanteras säkrare resurser för att kunna hålla hög kvalitet. FSL jobbar för en tryggad grundfinansiering som motsvarar nordisk nivå och 
är tydligt riktad från statligt håll. Det behövs mer långsiktigt tänkande kring skolreformer och projekt, och tid för att utvärdera vad som fungerar.

Välmående medlemmar

Den bästa skolan är en välmående skola och för att uppnå detta är det avgörande hur lärarna mår i skolvardagen. FSL jobbar för en hållbar arbetsmiljö där medlemmarnas arbetsbelastning ska minska och arbetsron öka.

En lockande bransch

En stark attraktionskraft för läraryrket kräver hård intressebevakning och satsningar riktade mot såväl redan yrkesverksamma som potentiella blivande 
lärare. För att branschen ska fortsätta locka i framtiden måste lärarna ha realistiska arbetsvillkor och en lön som motsvarar deras kompetens, arbetsinsats och utbildning.

Välkommen med i gänget

Vår målsättning är att sammanföra och betjäna alla lärare på svenska i Finland: från småbarnspedagogik till universitet. FSL bygger en kultur där delaktighet är en ledstjärna och våra medlemmar känner att engagemang ger mervärde. Välkommen med – tillsammans skapar vi världens bästa förbund!

 

Här kan du ladda ner strategin i PDF-format: FSL:s strategi 2022-2026