Jag är lyckligt lottad och har bara haft ströfall och inga större smittspårningar. Men de som har varit tvungna att göra många smittspårningar är säkert ganska trötta på situationen. Rektorer som har tvingats smittspåra under veckoslut, har blivit utan behövliga vilopauser. Jag har nog rektorskolleger som jag tycker synd om, säger rektorn Tony Björk i Esbo. 

Att blint följa kartan kanske inte är det bästa, nu gäller det för arbetsgivarna att kunna läsa terrängen också. Att modigt prioritera rektorernas och lärarnas arbetshälsa är det enda rätta, pandemin och följderna av den kommer att kräva stora insatser, länge. 

Läs mera om 'Ingen kan kräva att en rektor ska vara standby dygnet runt  '

Även när det krisar måste de avtalade bestämmelserna om arbetstid gälla. Det här är synnerligen viktigt att komma ihåg när det gäller skolledarna, vars arbetsuppgifter har ökat massivt under pandemin. “Vi måste hushålla med orken på alla fronter”, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin. 

Coronavaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem måste påskyndas. Det kräver Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, i ett gemensamt ställningstagande. Det är viktigt för hela samhället att skolor, daghem och läroanstalter kan hålla öppet, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Läs mera om 'Lärarfacket och Kommunarbetsgivarna ger anvisningar till rektorer, daghemsföreståndare och andra förmän kring extra uppgifter relaterade till coronapandemin '

Om coronavirusläget kräver att utbildningspersonal är anträffbar i större utsträckning än normalt eller situationen kräver avvikande arrangemang, måste man se till, att arbetstidsarrangemangen följer UKTA-avtalet. FSL har gett information till förtroendemännen och Kommunarbetsgivarna till sina löneombudsmän.

Läs mera om 'Kvällar framför datorn och hobbyn som avbokas - Är du på väg att bli utbränd?'

Om cyniska tankar börjar ta över är det dags att stanna upp och tänka över vad som bär dig i arbetslivet? När jobbet slukar alla krafter är det dags att ta ett samtal med din förman.

Lärarfacket OAJ har gett ett utlåtande kring förslaget på ny smittskyddslag. Bland annat ansvarsfrågan om städningen borde klargöras. Hygienen är av stor betydelse vad gäller att förhindra smittspridning. I daghem, skolor och läroanstalter ska man under inga omständigheter tillåta att den viktiga renhållningen sköts av andra än av yrkespersoner, betonar OAJ:s utbildningspolitiska chef Nina LahtinenMan upprepar ävenkravet på att vaccinera lärarna så fort som möjligt. Läs mer på OAJ:s webb (på svenska).

I stora drag gäller samma anvisningar för undervisningen under vårterminen 2021 som under hösten men på vissa punkter har Utbildningsstyrelsen gjort preciseringar. Den 17 december 2020 har man uppdaterat stödmaterialet om bland annat "undervisning för elever i karantän och isolering och elever som hör till en riskgrupp, beredskap inför allvarliga epidemisituationer och beaktande av elever med invandrarbakgrund." 

De största effekterna har undantagssituationen haft på de studerandes välbefinnande och deras behov av stöd för lärandet, rapporterar Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Främst gäller detta de studerande som möter utmaningar då det gäller studiernas framskridande och lärande. I framtiden gäller det att utveckla digipedagogiken på alla utbildningsstadier så att också behoven hos specialgrupper och studerande med olika bakgrunder beaktas.

 

"Innehållet i denna anvisning fokuserar på förebyggande av arbetstagarnas exponering och ger instruktioner för arbetsgivarna. Även Institutet för hälsa och välfärd (THL) och undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen har utarbetat rekommendationer och listor med vanliga frågor."