Även Bildningsarbetsgivarens avtal har förnyats den här hösten. Här berättar våra medlemsrådgivare om allmänna löneförhöjningar, nya maxtak för samplaneringstiden och andra viktiga förändringar.

Det är nya kollektivavtal som gäller den här hösten. Här berättar våra medlemsrådgivare om allmänna löneförhöjningar, nya maxtak för samplaneringstiden och andra viktiga förändringar i det nya UKTA-avtalet.

Läs mera om 'Nytt kollektivavtal för de kommunalt anställda lärarna '

Alla huvudavtalsparter har godkänt förhandlingsresultatet och därmed finns en avtalslösning för de kommunalt anställda. Nu råder arbetsfred inom den kommunala sektorn och lärarna kan fortsätta fokusera på sitt arbete.

Läs mera om 'Arbetstidsförlängningen slopades och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen i privata undervisningssektorns avtal'

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn som OAJ och Bildningsarbetsgivarna förhandlade fram följer den allmänna linjen. Avtalsbestämmelserna om arbetstidsförlängningen slopas. Avtalsperioden som börjar 1.4.2020 är 24 månader och har en kostnadseffekt på 3,2 procent.

Läs mera om 'Universitetsavtalet tryggar den allmänna förhöjningsnivån och lättar på arbetstiden'

För universitet och övningsskolor nåddes 24 månader långa avtal som följer den allmänna linjen. Undervisnings- och forskningspersonalens årliga arbetstid sjunker med 12 timmar och maximiantalet timmar för kontaktundervisning sänks.

Läs mera om 'Förhandlingsresultat för den kommunala sektorn'

Ikväll meddelade Kommunala arbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna att man har nått ett förhandlingsresultat. Vad förhandlingsresultatet innehåller är inte offentligt. Parterna har enats om att inte berätta om detaljerna innan de olika organisationerna har tagit ställning till resultatet.

Läs mera om 'Förhandlingsfakta - det här är läget nu'

Avtalen för våra medlemmar har gått ut den 31 mars 2020. På den privata och statliga sidan har man kunnat enas om nya avtal, på den kommunala sidan råder så kallat avtalslöst läge nu. Här under uppdaterar vi kontinuerligt hur förhandlingarna framskrider.

 

Tisdag 26.5

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte idag tisdag mellan huvudförhandlingsgruppen. I går diskuterade OAJ och KT undervisningssektorns UKTA-avtal.

– Vad gäller UKTA-avtalet för undervisningssektorn håller vi strikt fast vid våra huvudmål, det vill säga att överföra lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som andra lärare, slopa arbetstidsförlängningen och förbättra välbefinnandet på jobbet, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Förhandlingarna har fortsatt utgående från det medlingsbud som föll på valborg. FOSU har föreslagit flera förbättringsförslag till det strandade medlingsbudet.

FOSU rf har betonat att deras medlemsförbund är redo att göra avtal i snabb takt, på grund av coronapandemins effekter på ekonomin behöver läget på arbetsmarknaden stabilitet.

Om man inte kan hitta en avtalslösning för alla parter är FOSU rf redo att förhandla om ett skilt avtal mellan KT och de förbund som når samförstånd.

FOSU rf anser att ett avtal behövs nu av flera orsaker. De kommunalt anställda behövs i höst för att ta hand om följderna av pandemin och sköta förberedelser för en möjlig andra våg. Därför behöver kommunerna och deras anställda nu arbetsfred och inte riskera att arbetet i höst störs av strider på arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn. Dessutom fortsätter kiky timmarna att belasta de kommunalt anställda och uteblivna löneförhöjningar hotar köpkraften för de anställda, löneförhöjningar som i höst i ännu högre grad kan hotas också av kommunernas försämrade ekonomi.

Mattias Fagerholm ifrågasätter Tehys val att tacka nej till medlinsgbudet. "Nivån på löneförhöjningarna hade legat på samma nivå som för de branscher som fick sina avtal innan coronaepidemin bröt ut. I den meningen spelar Tehy ett högt spel. Hur mycket mer är det realistiskt att få i ett senare skede med hot om konfliktåtgärder?"

Enligt Tehys ordförande Millariikka Rytkönen låg löneförhöjningarna under den allmänna linjen. Det skriver inte de andra förhandlingsparterna under. På bordet låg ett avtal på 23 månader och en löneförhöjning på 3,04 procent vilket motsvarar den allmänna linjen, säger KT:s forskningschef Mika Juutinen. Han får flankstöd av JHL:s Kristian Karrasch och OAJ:s Olli Luukkainen.

Läs mera om 'Tvisten om den allmänna linjen '

Var det lösningsförslag som Tehy och Super förkastade enligt den allmänna linjen eller inte? Enligt de som godkände förslaget ja, enligt de som förkastade förslaget, nej. Vad är det egentligen fråga om?