Avtalen för våra medlemmar har gått ut den 31 mars 2020. På den privata och statliga sidan har man kunnat enas om nya avtal, på den kommunala sidan råder så kallat avtalslöst läge nu. Här under uppdaterar vi kontinuerligt  hur förhandlingar framskrider.

 

Fredag 3.4

Förhandlingarna om ett nya kollektivavtal inom kommunsektorn har pågått tillsammans med riksförlikningsmannen idag 3.4. Förhandlingarna återupptas på tisdagen den 7.4.

Förhandlingsresultatet för staten - Förlikning fortsätter på kommunala fronten

Ett förhandlingsresultat för staten nåddes 31.3. Löneuppgörelsen består av två generella förhöjningar;  den första generella höjningen på 1,10 % betalas 1.8.2020 och den andra på 0,97 %, dock minst 20,37 euro, betalas 1.6.2021. Dessutom utbetalas en så kallad ämbetsverkspost på 1 % fr.o.m. 1.5.2021. Om man kommer överens om hur ämbetsverksposten fördelas, betalas den som en generell höjning. FSL-medlemmar vid till exempel skolhem (Lagmansgården) följer statens avtal.

Från och med idag den första april har vi ett så kallat avtalslöst läge för våra kommunalt anställda medlemmar. Förhandlingarna har varit segslitna och coronakrisen har naturligtvis satt sin prägel på situationen.  

Förhandlingarna inom kommunala sektorn, som har pågått i nästan tre månaders tid, har avslutats utan att resultat nåddes. En uppgörelse eftersträvas i fortsättningen under riksförlikningsmannens ledning. Vi går in i ett avtalslöst läge från den 1 april. Kommunarbetsgivaren var inte beredd att i tillräcklig mån främja knappt någon av våra målsättningar. Det fanns inte förutsättningar för en uppgörelse och nu är vi alltså här, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn som OAJ och Bildningsarbetsgivarna förhandlade fram följer den allmänna linjen. Avtalsbestämmelserna om arbetstidsförlängningen slopas. Avtalsperioden som börjar 1.4.2020 är 24 månader och har en kostnadseffekt på 3,2 procent.

För universitet och övningsskolor nåddes 24 månader långa avtal som följer den allmänna linjen. Undervisnings- och forskningspersonalens årliga arbetstid sjunker med 12 timmar och maximiantalet timmar för kontaktundervisning sänks.

Lärarfacket OAJ och Bildningsarbetsgivarna har nått ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna har ännu inte godkänt resultatet och därför är informationen om innehållet i avtalet ännu knapphändig. Det torde ändå vara klart att de obetalda kiky-timmarna försvinner, skriver tidningen Läraren.

I samband med en avtalsrunda är det viktigt att vi på FSL:s kansli kan nå ut till alla våra medlemmar. Om det blir aktuellt med till exempel en strejk måste vi kunna nå er via en annan e-postadress än den ni använder i ert jobb.

Gå därför in på våra medlemssidor och skriv in en privat e-postadress. Kolla också att telefonnummer och annan information är uppdaterad. Tack! 

Nu ska nya kollektivavtal förhandlas fram. OAJ, som även förhandlar för FSL:s medlemmarnas del, har fyra huvudsakliga målsättningar. Ja, och löneförhöjningar! 

1. Utgångspunkten när OAJ avtalsförhandlar är naturligtvis alltid en överenskommelse

2. Om man inte lyckas hitta en lösning som förbundet och dess medlemmar kan acceptera innan avtalen går ut (31.3.2020), har OAJ (och då även FSL) rätt att ta till stridsåtgärder*.

3. OAJ fattar beslut om eventuella stridsåtgärder. 

4. OAJ fattar även beslut om tidtabellen och vilka medlemsgrupper som involveras. 

5. Ansvaret för dessa beslut ligger alltså hos OAJ, inte hos de enskilda medlemmarna. 

6. Arbetsgivaren kan inte förbjuda en medlem att delta i stridsåtgärderna.

7. I en stridsåtgärd deltar en del av medlemmarna för hela medlemskårens sak. 

* En stridsåtgärd kan till exempel vara strejk, demonstration eller ansökningsblockad. 

FSL:s intra samlar vi information till de förtroendevalda ute i våra lokalföreningar. Här kan du till exempel läsa mera om vad som händer om lärarna tas ut i strejk. Du är också alltid välkommen att ta kontakt med oss på kansliet om du har frågor.