FSL – en stark samhällskraft i 50 år 

Att fylla 50 år är stort. Det ska vi fira under hela 2024. Vi ska fira med glitter, ballonger och tjohej. Vi ska fira i olika former, stort och smått. Vi är stolta över vad vi åstadkommit och glada över att vara där vi är i dag. Vi vill uppmärksamma hur viktiga alla våra medlemmar är för förbundet och hur gemenskapen mellan våra lärare och rektorer stärker hela yrkeskåren! 

FSL är mera än ett fackförbund. Vi är ett professionsförbund som jobbar för att höja läraryrkets status, förbättra lärares och rektorers villkor och öka det professionella inflytandet i utbildningspolitiska sammanhang. Närmast vårt hjärta finns den finlandssvenska skolan och dess särart.

När jag blickar framåt ser jag hur viktig uppgift FSL har när det kommer till att förbättra förutsättningarna inom branschen.

De senaste åren visar att världen är föränderlig och att skiften kan ske väldigt snabbt. Inom FSL har vi alltid värnat om en hög beredskap för förändringar. Vi vill ständigt utvecklas och skärpa vår argumentation.

FSL50 logo red text

FSL ska också i framtiden erbjuda trygghet i arbetslivet och lättillgänglig medlemsrådgivning på svenska. Med vår intressebevakning, framför allt ute i skolorna och på arbetsplatserna, kan vi bidra till ett mer hållbart arbetsliv och en högre yrkesstatus.

Vi vill att vareviga dag skall vara lite bättre än gårdagen. Det behöver inte betyda att vi måste förändra hela världen, men vi behöver lyfta på stenar för att se om vi kan göra saker på ett bättre sätt. Vi är inte rädda för att uttala brister och ställa krav, det behövs i ett samhälle där ojämlikheten ökar och kvalitén på utbildningen sjunker. 

Skola och utbildning är nyckeln till framgång. När jag blickar framåt ser jag hur viktig uppgift FSL har när det kommer till att förbättra förutsättningarna inom branschen. Det här är helt avgörande för yrkets status, branschens framtid och våra medlemmars ork i arbetet.

FSL ska vara det förbund som stöder och stärker lärare och rektorer i deras yrkesroll och uppdrag.Att alla FSL:are kan göra sin röst hörd och påverka vår verksamhet och agenda är en förutsättning för vårt förbund. Transparens är en ledstjärna för FSL som bidrar till den starka gemenskapen och vi-andan. Det som är vår styrka i pressade lägen.

Jag upplever att vi är väl rustande för nästa uppdrag och utmaningar. FSL kan med tillförsikt blicka framåt.

Inger Damlin, förbundsordförande

Ingers signatur