Regeringen har riggat en kvinnofälla, igen

Trots att uppmärksamheten ofta riktas åt andra håll, handlar den pågående arbetsmarknadskonflikten mycket om en kamp för kvinnors rättigheter. Igen. Vi kvinnor riskerar betala ett mycket högt pris för de reformer som landets regering tänker driva igenom. Igen.

"Vi talar om ett lönesläp och en verklig kvinnofälla. Det här räcker gott och väl för att skapa kris på arbetsmarknaden."

Kvinnans euro ligger på dryga 80 cent och med den här regeringens arbetsmarknadspolitik ser utvecklingen mot ett mer jämlikt samhälle och mer lönejämställdhet ut att gå åt helt fel håll.

Regeringens planer på en lagstadgad exportmodell skulle cementera de kvinnodominerade branschernas möjlighet till en vettig löneutveckling. Möjligheten för facket att förhandla fram avtal som justerar löneorättvisor skulle elimineras. Vi talar om ett lönesläp och en verklig kvinnofälla. Det här räcker gott och väl för att skapa kris på arbetsmarknaden.

"Vi behöver reformer som höjer den offentliga sektorns status och garanterar arbetskraft och ork i arbetet, inte reformer som försvagar arbetstagarnas ställning och sätter käppar i hjulen för kompetensutveckling."

Men utöver det planerar regeringen bland annat att göra den första sjukdagen oavlönad. För arbetstagarna inom vår bransch får det här stora konsekvenser.

Finlands framtid är beroende av en fungerande offentlig sektor. Många kvinnor jobbar inom den offentliga sektorn och ägnar hela sitt yrkesverksamma liv åt att upprätthålla välfärden. Vi behöver reformer som höjer den offentliga sektorns status och garanterar arbetskraft och ork i arbetet, inte reformer som försvagar arbetstagarnas ställning och sätter käppar i hjulen för kompetensutveckling.

Det är den internationella kvinnodagen idag. Vi uppmärksammar ojämställdhet och kvinnor över hela världen. Dagen är till för att inspirera och uppmana till förändring för kvinnor, samt lyfta kvinnor som bidrar till en mer jämställd värld.

Som kvinna och ordförande för ett förbund som representerar en kvinnodominerad bransch, är jag stolt över vårt mod att kräva mer av landets ledning och viljestyrkan vi visar att genom förhandlingar söka vägar framåt.

Inger Damlin, förbundsordförande

Ingers signatur