"Utan facket skulle vi inte ha fått det här" - Fackrörelsen på fem minuter

Matias Kaihovirta, docent i nordisk historia vid Åbo Akademi, vet vilken stor betydelse fackrörelsen har haft och har för det finländska välfärdssamhället. Mycket av det vi tar för givet idag, till exempel semester och hälsovård, har facket en gång i tiderna stått upp för. Lärarna har en lång historia av facklig verksamhet. Visste du till exempel att läroplikten var en av lärarfackets första segrar?

Titta på videon där Kaihovirta berättar om lärarfackets historia och hur arbetslivet idag fortsättningsvis behöver en aktiv fackrörelse som driver arbetstagarnas frågor. 

 

Läs också: