Facket satte stopp för lärarpermitteringar i Lovisa

Alerta förtroendemän som kunde peka på felaktigheter i stadens permitteringsbeslut bidrog till att stadsstyrelsen i Lovisa till slut fick ändra sig. De planerade lärarpermitteringarna våren 2021 slopades. Vi drog inga snyfthistorier utan lade fram fakta, säger Alexander Smeds, förtroendeman och ordförande för lärarföreningen i Lovisa.

I juni 2020 kom beskedet. På grund av det ekonomiskt kärva läget skulle Lovisa stad tvingas permittera hela sin personal, även utbildningssektorn skulle beröras.

– Vi hade nog nys om att den ekonomiska situationen var dålig men vi kunde förstås inte godkänna beslutet om permitteringar när det sen kom, säger Alexander Smeds, förtroendeman och ordförande för Lovisanejdens lärarförening. 

Smeds berättar att huvudförtroendemannen för FOSU (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildades) Eveliina Passi lusläste stadens beslut, tog fasta på felaktigheter i själva beslutsprocessen och permitteringsbeslutet och skickade in ett besvär med snabba ryck.

Det här är ju fackets uppgift, att vara medlemskårens gemensamma röst.

Stadsstyrelsen gick trots besväret vidare med beslutet om permitteringar och Smeds berättar att man under hösten satte mycket krut på att påvisa vilka problem som permitteringarna skulle medföra.

– Vi ringde till statsdirektören, fullmäktiges ordförande, bildningsnämndens direktör och så vidare. Det här är ju fackets uppgift, att vara medlemskårens gemensamma röst. Vi drog inga snyfthistorier utan lade fram fakta om vad det får för faktiska konsekvenser, säger han. 

Bland lärarföreningens medlemmar var ovissheten det som var värst. Många var oroliga för om, när och hur de skulle permitteras.

– Alla var ju bestörta och alla som såg mig hade frågor om permitteringarna.

 

Coronastödpengarna var den avgörande faktorn

FSLAlexander fridalonnroos2 mindre

Under hösten 2020 genomförde Lovisa stad en del av de planerade permitteringarna, bland annat tjänstesektorerna permitterades i två veckor.

Smeds och Passi fortsatta driva på och sände vid årsskiftet ytterligare in en skrivelse där de bland annat beskrev hur lärarpermitteringar skulle leda till att elevernas rätt till läroplansenlig undervisning och trygg skolgång inte kunde garanteras med så få vuxna på plats. Man framhöll också att permitteringarna ytterligare skulle äventyra abiturienternas studieresultat och framtidsutsikter efter flera långa perioder av distansstudier.

Det som sen kom att häva permitteringsbeslutet handlade om stadens coronastödpengar. Den inbesparing staden hade räknat med att göra skulle ha ätits upp eftersom lärarpermitteringarna skulle ha tvingat Lovisa att betala tillbaka statens coronastöd. Det här var minister Li Andersson och Undervisnings- och kulturministeriets riktlinje beträffande stödet, att det skulle gå åt till att täppa till de kunskapsluckor som uppstått för barn och unga under pandemin.

– Jag ringde nog staden och frågade om det inte hade koll på det här. Jag vet inte varför man stod fast vid beslutet, kanske de inte hade insett hur stor peng det var frågan om, säger Smeds.

När nämnden för fostran och bildning beredde ärendet igen vårvintern 2021 så röstade hela nämnden emot permitteringarna av undervisningspersonalen inom förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, vilket sedan också blev beslutet i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Läs också: