Program utan anmälan och ett aktivt infoflöde – så här jobbar Vasa svenska lärarförening

Föreningen är en av förbundets största med ungefär 350 medlemmar, en del anställda vid Vasa övningsskola och vid Åbo Akademi också. Vi träffar tre styrelsemedlemmar, två med lång erfarenhet och en relativt ny i gänget. Hon axlar ansvaret för uppdraget med information och sociala medier.

– Det är inte är kö till styrelseposterna precis men när folk väl kommit med så tenderar de att stanna kvar, säger lektor Johanna Räihä-Jungar som har varit aktiv i styrelsen i närmare tio år.

Hon halkade in på ett bananskal och tycker att det fackliga engagemanget ger henne som lärarutbildare en värdefull insyn och förståelse för läraryrket runtom i Svenskfinland.

I Vasa svenska lärarförening (VSL) är det tradition att alla ortens grundskolor är representerade i styrelsen.

– Det här underlättar verkligen informationsgången, säger klassläraren och utbildningsplaneraren vid Åbo Akademi Jenny Teir, ordförande sedan 2019.

Hon tycker att styrelseuppdraget ger henne ett fantastiskt kontaktnät.

– Dessutom, vem ska jobba för våra rättigheter om vi inte gör det själva?

Teir berättar att alla numera har en egen uppgift i styrelsen och att det finns en beskrivning av alla uppdrag för att göra det tydligt vem som gör vad. Den som är intresserad kan ladda ner VSL:s uppgiftsbeskrivningar här: Styrelseuppdrag_Vasa svenska lärarförening

 

”Jenny är guld”

VSL har en ganska ny post i styrelsen som man i föreningen inte kan tänka sig vara utan längre, nämligen en informations- och webbansvarig. Den uppgiften basar Jenny Haagensen, utbildningsplanerare i pedagogik, för i dagsläget.

"Enbart utskick via skolombuden räcker inte."

– Jenny är guld, det finns ingen annan möjlighet än att ha en sådan här ansvarsperson. I dagens läge måste man nå ut på många olika sätt till medlemmarna för att sprida information om det som görs och det som är på gång. Enbart utskick via skolombuden räcker inte, säger Teir.

Det var aktiviteten på sociala medier och uppdateringen av föreningens nya webbsida som födde behovet av den nya styrelseposten.

Skärmklipp VSL webbsida

– Jag lägger ut information i alla våra kanaler, skapar anmälningsformulär, kommunicerar med skolombuden med mera. Det är tidskrävande, säger Haagensen.

– Synligheten är oerhört viktigt idag, om man puffar tillräckligt många gånger så har kanske alla sett det åtminstone en gång, säger Teir.

 

Tröskeln för medlemmarna måste vara låg

academill 2

Precis som många andra föreningar måste man inom VSL ständigt fundera på vad som kunde locka medlemmarna och hur man ska forma sin verksamhet. I dagsläget, när många inom medlemskåren upplever en hög arbetsbelastning, satsar föreningen på evenemang med låg tröskel utan krav på motprestationer, man ska inte ens behöva anmäla sig på förhand.

– Dessutom behövs det en morot som lockar med medlemmarna, säger Räihä-Jungar.

Hösten 2021 ordnade man till exempel en after work som nästan 80 medlemmar deltog i. Ingen anmälan behövdes och alla som kom fick dryck och tilltugg.

– Vi jobbar på att få upp måendet bland medlemmarna nu, säger Haagensen.

 

Hur tänker föreningen framåt?

Inom VSL upplever man att lärarföreningens styrelse har fått mera mandat de senaste åren och att medlemmarna också tycker det är rätt att de som engagerar sig får en ordentlig ersättning för sin insats.

I framtiden vill lärarföreningen utöka samarbetet med lärarföreningarna i regionen, det här för att ”spara in” på en del planeringsarbete och garantera att man får tillräckligt med deltagare till de evenemang man ordnar. Just nu planerar man en gemensam lärarkryssning med Korsholms svenska lärarförening och FSLF, förbundets förening för lärarstuderande.

– Tillsammans med fler föreningar kunde vi kanske också förhandla om bättre förmåner för medlemmarna, säger Teir.


Läs också: