I Borgå bidrar en regelbunden dialog och en dos humor till färre konflikter och felaktiga beslut

I Borgå kan lärarfacket och stadens tjänstemän och beslutsfattare skryta med ett riktigt gott samarbete. Tröskeln är låg för att ringa eller mejla med en fråga och dialogen är aktiv åt båda hållen. Man är genuint intresserade av vad lärarkåren tycker, säger Pernilla Granlund, ordförande för Borgå lärarförening.

Med engagemang, kommunikation och en dos humor samarbetar FSL:s lokalförening i Borgå och de finskspråkiga lärarna inom OAJ med stadens politiker och framför allt utbildningschefer. Man möts regelbundet och bollar aktuella frågor, ibland sådant som finns på föredragningslistorna, ibland saker som bara dyker upp.

– Det är lätt att med låg tröskel ta kontakt med utbildningscheferna. De lyssnar och är genuint intresserade av hur vi har det, säger Pernilla Granlund, som berättar att det finns en lång tradition av samarbete i Borgå.

Lärarföreningen gör en hel del tillsammans med den finskspråkiga lärarföreningen och i samarbete med regionföreningen sänder man ibland in skrivelser, till och med så att man varvar texten på båda språken.

– Vi försöker påverka politikerna och ringer nog helt kallt upp och diskuterar om det är något, säger Anna Wahren, förtroendeman i Borgå, som konstaterar att det fungerar åt andra hållet också, att beslutsfattarna kontaktar facket.

Lärarföreningen har förutom en bra dialog också tänkt till hur de kan stärka beslutsfattarnas kunskap och intresse för lärarfackets frågor. Regionföreningen har till exempel gått in för att betala en prenumeration på tidningen Läraren och/eller Opettaja-tidningen för intresserade beslutsfattare.

 

Proaktivitet förebygger konflikter och felaktiga beslut

FSLAnnaPernilla fridalonnroos6

Att jobba förebyggande och diskutera innan beslut fattas är ett hållbart och konstruktivt sätt att samarbeta både för facket och arbetsgivaren. På så sätt undviker man konflikter och sådana beslut som i värsta fall måste rivas upp.

Väldigt sällan har de gått emot våra önskemål.

I Borgå jobbar man på så sätt kring läsårets arbetstider.

– Vi träffar alltid utbildningscheferna och går igenom förslaget innan de för det vidare för beslut. Väldigt sällan har de gått emot våra önskemål, säger Granlund.

Ett annat exempel är när Borgå stad gick in för ett omfattande områdesrektorprojekt på svenska.

– Där önskades snabba beslut men ärendet bordlades efter att vi hade fört diskussioner och konstaterat att det fanns för många öppna frågor ännu, säger Wahren.

När projektet väl kom igång hösten 2021 hade många frågor fått ett svar och det kändes mera genomtänkt.

 

Läs också: