Under två kongressdagar i juni godkändes bland annat förbundets nya stadgar och förbundsordförande Christer Holmlund fick fortsatt förtroende för perioden 2018-2022. Läs mer om kongressens uttalanden och se också vårt bildspel! 

Finlands Svenska Lärarförbund samlas till vad som kan komma att bli den sista kongressen i förbundets historia, ett förslag på nya stadgar ligger nämligen på bordet. Under kongressen väljs också en ordförande för den kommande fyraårsperioden. Sittande ordförande Christer Holmlund kandiderar.

 

En ny kongressperiod står inför dörren och den kommer att präglas av orden "Vi visar vägen". Vi är ett förbund som tillsammans med våra medlemmar vill visa vägen för skolutveckling och pedagogiskt kunnande. FSL som fackförbund vill också visa vägen för bra arbetsförhållanden och ett tryggt, rättvist och givande arbetsliv.

Förbundskongressen går av stapeln den 6-7 juni 2018 i Helsingfors. Till kongressen kallas medlemsföreningarnas ombud. Under kongressen 2018 behandlas bland annat förslaget på nya stadgar, motioner och förbundets riktlinjer för de kommande fyra åren.