Arbetstidsuppföljning för rektorer

Arbetstidsuppföljning för rektorer

Har du som är rektor koll på din arbetstid? Alla rektorer inom den allmänbildande utbildningen ska före läsårets början göra en plan för hur mycket arbetstid man reserverar för olika arbetsmoment. Planen ska sedan följas upp under läsåret.

Med hjälp av arbetstidsplanen vill man dels synliggöra rektorernas arbetsbörda och dels hjälpa rektorerna att begränsa arbetstiden. I och med att du gör en arbetstidsplan som sedan regelbundet följs upp och vid behov justeras blir det tydligt vilka arbetsmoment som är tidskrävande.
 

Arbetstiden har ett slut

Du som är rektor har en flexibel arbetstid på i genomsnitt 36 timmar och 45 minuter per vecka. Övertidsbestämmelser saknas i kollektivavtalet.
 

Reservera tid för planen

Kom ihåg att reservera tid också för arbetstidsuppföljningen i din arbetstidsplan.

Fyll i dina inloggningsuppgifter och logga in.

För att registrera dig, fyll i önskat användarnamn och lösenord och klicka Registrera dig.