Arbetstidsuppföljning för studiehandledare

Arbetstidsuppföljning för studiehandledare

 

Grundskola

För elevhandledare i grundskolan är årsarbetstiden som arbetsgivaren bestämmer tid och plats för 1245 h. Arbetstiden förkortas med 7 timmar för varje enskild söckenhelg (självständighetsdagen, trettondagen och första maj) som infaller mellan måndag och fredag. Av den bundna arbetstiden kan högst 500 timmar vara klassundervisning per läsår.

30-50 timmar av den tid som arbetsgivaren reglerar kan förläggas till skolans sommaravbrott, arbetet under sommaravbrottet gäller gemensam antagning. Övrigt arbete som hör till lektorns arbete utförs under icke bunden arbetstid, den tiden är avsedd för förberedelse av lektioner, arbete med studiematerial och läsning av facklitteratur. Detta arbete får tjänsteinnehavaren själv bestämma tid och plats för.

 

Gymnasium

För innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i gymnasiet är den årliga arbetstiden 1624 timmar. Av dessa timmar är 424 timmar sådant arbete som läraren får välja tid och plats för. Den arbetstid som läraren själv får välja tid och plats för ska användas till förberedelser av studiehandledningskurser, sammanställning av studiematerial och samarbete med arbetslivet och högskolor.

Det är viktigt att innan läsåret börjar fastställa en plan för arbetstidens användning. Planen ska ange mängden undervisning, handledning och övriga uppgifter. Hur planen realiserats ska följas upp och bedömas i slutet av både höst- och vårtermin. Om det är nödvändigt att ändra i planen ska detta göras genom att uppgifter tas bort eller byts så att årsarbetstiden inte överskrids.

30-50 timmar av den tid som arbetsgivaren reglerar kan förläggas till skolans sommaravbrott. Söckenhelger på en måndag-fredag minskar inte på årsarbetstiden.

Fyll i dina inloggningsuppgifter och logga in.

För att registrera dig, fyll i önskat användarnamn och lösenord och klicka Registrera dig.