Arbetstidsuppföljning för studiehandledare

Arbetstidsuppföljning för studiehandledare 

 

Grundskola

En lektor i elevhandledning har en arbetstid på 1221 timmar per läsår som arbetsgivaren bestämmer tid och plats för. Arbetstiden förkortas nästa år med 7 timmar på grund av söckenhelger som infaller på vardagar. Av arbetstiden kan lektorn åläggas högst 500 timmar klassundervisning per läsår. 

30–50 timmar av den tid som arbetsgivaren reglerar kan förläggas till skolans sommaravbrott, arbetet under sommaravbrottet gäller gemensam antagning. Övrigt arbete som hör till lektorns arbete utförs under icke bunden arbetstid, den tiden är avsedd för förberedelse av lektioner, arbete med studiematerial och läsning av facklitteratur. Detta arbete får tjänsteinnehavaren själv bestämma tid och plats för.

Elevhandledare kan överskrida sin arbetstid med högst 75 timmar om det behövs för att utföra sitt uppdrag, men om detta måste man komma överens med arbetsgivaren på förhand. Den överskridande arbetstiden ersätts med ett förhöjt timarvode, som beräknas genom att dividera den ordinarie lönen med 102.

Gymnasium

Den årliga arbetstiden för en studiehandledare eller speciallärare med årsarbetstid är 1 600 timmar, av vilka 400 timmar är sådant arbete som läraren får välja tid och plats för.  

Innan läsåret börjar ska det för läraren fastställas en plan för arbetstidsanvändning som anger lärarens uppgifter. Om det under läsåret är nödvändigt att ändra i planen för arbetstidsanvändning görs detta i första hand genom att stryka eller byta ut arbetsuppgifter. 

Högst 30 timmar av den arbetstid som arbetsgivaren reglerar kan förläggas till skolans sommaravbrott. För detta krävs en lokal överenskommelse med förtroendemannen.  

Årsarbetstiden på 1 600 timmar kan överskridas med högst 100 timmar, om det undervisningsarbete eller övriga arbete som fastställts i planen för studiehandledarens/speciallärarens arbetstidsanvändning inte kan minskas och överskridningsbehovet anknyter till projektarbete eller andra särskilda uppgifter i gymnasiet. När det gäller överskridning av årsarbetstiden så ska man komma överens om det med arbetsgivaren. För överskridningen görs en särskild arbetstidsplan. Arbetstid som överskrider årsarbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 133. 

Studiehandledare

Den arbetstid som läraren själv får välja tid och plats för, alltså 400 timmar, ska användas till förberedelser av studiehandledningskurser, sammanställning av studiematerial och samarbete med arbetslivet och högskolor. 

Speciallärare

Den arbetstid som läraren får välja tid och plats för, alltså 400 timmar, är avsedd för bland annat arbete som hänför sig till förberedelse av specialundervisning och stöd för de studerandes lärande. Sådana uppgifter är bland annat specialundervisning och speciallärarens uppgifter i en konsultativ roll som stöd för ämneslärare i gymnasiet i anknytning till stöd för de studerandes lärande samt samarbete med elevvården.

Fyll i dina inloggningsuppgifter och logga in.

För att registrera dig, fyll i önskat användarnamn och lösenord och klicka Registrera dig.”Du vet väl att du också kan följa upp din arbetstid i vår app Lärarrummet? Den är helt gratis. Ladda ner den och logga in med samma användarnamn och lösenord som här, dina uppgifter är sparade så att du kommer åt dem från flera olika enheter.

Har du frågor kring funktionen och/eller appen kan du kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 040 686 9959.”