Följ upp samplanering

Samplanering

Med hjälp av den här funktionen kan du lättare hålla koll på din samplaneringstid. Från och med den 1 augusti 2017 slogs samplaneringstiden ut på hela läsåret och baserar sig på ett maxantal timmar per läsår. 

 

Kom ihåg att du inte är skyldig att rapportera till arbetsgivaren hur du använder din samplaneringstid. Det här verktyget är avsett endast för att du själv ska kunna följa upp din samplaneringstid.

Vad är samplanering?

Samplaneringstiden används till samarbete mellan lärarna och arbete med skolutveckling som man lokalt upplever som viktigt. Det är alltså på lokal nivå som man avgör vilket slag av arbete som ingår i samplaneringstiden. Viktigt att minnas är också att samplanering är lärararbete som sker utanför de egentliga undervisningstimmarna.

Läs mera om samplaneringstiden här!

 

Börja med att välja max antal timmar för din samplanering

Antalet timmar som anges här nedan är maxantal timmar för den samplaneringsperiod som anges i avtalet. Beroende på din anställnings längd och/eller typ kan antalet timmar vara färre. Om man tidigare hade en gaffel i samplaneringstiden (t.ex. i gymnasiet) kan antalet timmar också vara lägre än maxantalet beroende på hur man kommit överens på arbetsplatsen.

Fyll i dina inloggningsuppgifter och logga in.

För att registrera dig, fyll i önskat användarnamn och lösenord och klicka Registrera dig.