Det vinnande laget

Utan facket hade vi inte fått till stånd det här, säger docent Matias Kaihovirta i en videointervju med FSL. Han pratar om fackförbundens betydelse för arbetstagarens rättigheter i Norden. Stora, bärande saker som till exempel hälsovård och årssemester är resultat av ett målmedvetet arbete för lärares och rektorers bästa.

Fackrörelsen har gång på gång visat att det lönar sig att gå ihop, ställa krav och tillsammans jobba för att få till en förändring. Det lönar sig att driva på sådant som gör att det blir bättre för lärare och rektorer. Det finns en speciell kraft i att vi gör det tillsammans. Den kraften heter solidaritet. 

Solidaritet är en facklig styrka som vi behöver lika mycket idag som förr. De fackliga frågorna har förändrats men solidariteten ska kämpa för kollektivets bästa, inte för den enskildas intressen. Solidaritet kräver att vi tveklöst tror på det vi tillsammans gör. Vi lärare och rektorer måste stå upp för yrkeskårens bärande roll i samhället.

 "Så låt oss ta oss an våren med vinnarkänsla – en stark tro på att vi är det vinnande laget."

I coronatider har lärare och rektorer fått ett stort erkännande. Utan högklassig utbildning svajar vårt samhälle och ryggraden i vårt land, den offentliga sektorn, kollapsar. Det här har vi otaliga konkreta exempel på nu. Lärares och rektorers insats har varit helt avgörande under pandemin och den här yrkeskåren ska kunna se uppskattningen också på lönekvittot.

Vi går en svår avtalsrörelse till mötes, inget snack om saken. Men tittar vi i backspegeln ser vi flera exempel på att med rätt inställning och en stark laganda går även de svåraste matcherna att vinna.

Ett vinnande lag bygger på att alla går in för seger, även i ett utmanande läge. Då ger man allt för laget. Så låt oss ta oss an våren med vinnarkänsla – en stark tro på att vi är det vinnande laget. Ett lag där vi ställer upp för varandra och klart och tydligt uttalar: 

Det är vår tur nu!

Ingers signatur