Läs mera om 'Info till våra lokalföreningar'

FSL:s intra samlar vi information till de förtroendevalda ute i våra lokalföreningar. Här kan du till exempel läsa mera om vad som händer om lärarna tas ut i strejk. Du är också alltid välkommen att ta kontakt med oss på kansliet om du har frågor. 

Är du vilse i avtalsdjungeln? Har du inte riktigt koll på bokstavskombinationerna FOSU, KT, OAJ, UKTA och kiky? Är det strejk eller löneförhöjning som gäller i vår? Läraren reder ut begreppen och förklarar hur spelplanen ser ut.

I stort sett alla FSL:s fullmäktigeledamöter är beredda att strejka. Det stod klart då fullmäktige samlades till höstmöte i Tammerfors. Bland annat den kommande avtalsrundan och förbundets verksamhetsplan och budget för år 2020 stod på agendan.

För att bibehålla läraryrkets attraktionskraft ska lärarnas löner vara konkurrenskraftiga. Det bör prägla de kommande löneförhandlingarna, konstaterade FSL:s fullmäktige vid sitt höstsammanträde.

Lärarna har bidragit till talkot för att få fart på den finska ekonomin. Men nu är det dags att förpassa kiky-timmarna till historien. Talkot är över.

Solidaritet ska inte vara ett tomt ord som löst anknyter till sammanhållning eller kamratlighet – det ska vara djupare än så. Det ska innebära att vi vågar stå upp för och stöda varandra också utan egen personlig vinning. Nästa gång kanske det är jag som behöver stöd för att nå mitt mål.