Gymnasielärarna slits mellan behovet av stöd under coronakrisen och önskan om tid för ett grundligt läroplansarbete

FSL:s fullmäktige har under höstmötet fått behandla både kniviga och delvis helt nya frågor nu när erfarenheterna från coronaåret börjar visa sig bland både skolpersonal och elever. Ordförande för FSL:s fullmäktige Christoffer Sourander säger att man i gymnasiet nu tampas med ett exceptionellt läge.

De coronastödpengar som landar i gymnasiet löser inte automatiskt problemen. Lärarnas har ofta fyllt sin så kallade undervisningsskyldighet till max, har övertimmar och jobbar intensivt med den nya läroplanen som ska tas i bruk.

- Det hjälper inte att få de här så kallade coronapengarna om stödundervisningen faller på dessa samma lärare, det finns helt enkelt inte tid eller ork, säger Christoffer Sourander, ordförande för FSL:s fullmäktige.

Tanken med stödpengarna är god men hur man använder dem på ett bra sätt, så att studerandena verkligen får det stöd som de borde få, är inte så lätt.

- Det kan till exempel vara svårt för ett gymnasium på landsbygden att hitta en behörig lärare som är beredd att komma och undervisa några stödtimmar i veckan. Det bästa skulle vara att anställa ytterligare lärare, säger Sourander.

”Nu är tempot så högt att man inte hinner reflektera”


Sourander säger att det nu behövs tid nu för att komma ikapp, inte minst med den nya läroplanen. I framför allt de små gymnasierna räcker sällan lärarresurserna till för att frigöra någon för läroplansarbetet.

- Det faller på de enskilda ämneslärarna som redan nu kämpar med att hinna ikapp med tekniken, digitaliseringen och den nya studentexamen.

Pressen på utveckling inom gymnasieutbildningen har länge varit hög, inte minst kring digitaliseringen. FSL:s medlemmar har en längre tid uttryckt behov av ett reformstopp och andrum.

- Nu är tempot så högt att man inte hinner reflektera över det som redan har gjorts. För att få lyckade förändringar måste vi analysera vad reformerna har medfört och ta till vara det goda, innan vi utvecklar följande. Man kan inte köra fyra reformer parallellt och tro att man får fyra bra resultat, säger Sourander.

FSL:s fullmäktige består av 43 ledamöter från våra lokala lärarföreningar. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och sammanträder två gånger om året.

Fullmäktige har under detta möte 11-12.11 utsett en ny styrelse för förbundet samt ett nytt presidium för fullmäktige, mer info finns på www.fsl.fi.På sociala medier kan man följa med mötet under #fslfullmäktige.

Kontakta oss:
Christoffer Sourande, ordförande för FSL:s fullmäktige, 050 5346 788, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.