FSL firar 50 år av intressebevakning för de svenskspråkiga lärarna, rektorerna och lektorerna

I år fyller Finlands svenska lärarförbund 50 år! Vi uppmärksammar vårt jubileum under hela året med bland annat festligt program i våra lokalföreningar, nostalgi och bankett. I april ordnar förbundet en framtidsdag med föredrag och diskussion kring kunskapsfrågor i en finlandssvensk utbildningskontext.

FSL50 logo red text


Sedan 1974 har vi bevakat de svenskspråkiga lärarnas, rektorernas och lektorernas intressen. Närmast vårt hjärta ligger den finlandssvenska skolan och vi är stolta över att idag få representera runt 95 procent av hela den svenskspråkiga undervisningspersonalen.

Läs förbundsordförande Inger Damlins tankar om förbundets 50 år.

"FSL är mera än ett fackförbund. Vi är ett professionsförbund som jobbar för att höja läraryrkets status, förbättra lärares och rektorers villkor och öka det professionella inflytandet i utbildningspolitiska sammanhang."

"När jag blickar framåt ser jag hur viktig uppgift FSL har när det kommer till att förbättra förutsättningarna inom branschen. Det här är helt avgörande för yrkets status, branschens framtid och våra medlemmars ork i arbetet."

 

FSL inviger jubileumsåret på Educamässan

I vår monter i Hörnan på Educamässan 26–27.1 bjuder vi på feststämning med ballonger och lotteri. På fredag kväll blir det skumpamingel och musikframträdande i Hörnan klockan 18.00. Vi hoppas få träffa många av våra medlemmar då och tillsammans utbringa en skål för förbundet!

Under mässan kan man också njuta av en dos facklig nostalgi. Vi har bläddrat i vår medlemstidning Lärarens nummer från de senaste 50 åren och plockat fram några favoriter.

001 23 1975 liten

Den här nostalgiska tillbakablicken kommer vi också att publicera digitalt under jubileumsåret och hoppas du delar med dig av tankar och minnen från åren som gått.

 

Jubileumsfest i april

Den 19 april kommer FSL att tillsammans med förbundets förtroendevalda, tidigare aktiva och inbjudna gäster att fira våra 50 år med en festmiddag.

Följande dag den 20 april ordnar vi en framtidsdag i Helsingfors. Då presentera NCU en ny rapport med fokus på de finlandssvenska elevernas kunskapsnivå och Kari Nissinen, universitetsforskare, diskuterar temat ur en internationell synvinkel. Efter det följer en paneldiskussion kring kunskapsfrågor i en finlandssvensk utbildningskontext.

Under framtidsdagen föreläser Lars Strannegård, professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm om bildning i en digital tid, hur påverkar digitaliseringen vårt kunskaps- och kompetensbehov?

Mer information om programmet och hur man anmäler sig publiceras på vår webb inom februari.

 

Förbundet stöder föreningarna i deras jubileumsfirande

FSL:s lärarföreningar kan under året ansöka om bidrag för att uppmärksamma jubiléet.

FSL varmote22 fridalonnroos 108

– Vi vill att alla medlemmar ska få möjlighet att fira och hoppas föreningarna utnyttjar den här möjligheten och uppmärksammar FSL:s 50-årsjubileum, säger förbundets ordförande Inger Damlin.

Anvisningar för hur man ansöker om bidraget finns i de förtroendevaldas intra. Där kan man också ladda ner jubileumslogon och beställa FSL 50-produkter.

 

FSL ger ut en historik

Under hösten 2024 ger förbundet ut en historik. Den berättar om FSL:s verksamhet de senaste 20 åren, genom personintervjuer.

Historiken, som inte än har något namn, författas av journalisten Agneta Sjöblom och för bokens utformning står grafikern Chribbe Aarnio, som i flera år fungerat som grafiker både för förbundet och tidningen Läraren.