Välkommen till FSL:s framtidsdag den 20 april i Helsingfors!

För att uppmärksamma vårt 50-årsjubileum ordnar vi en framtidsdag i Helsingfors den 20 april och du är välkommen! Då får vi bland annat ta del av en färsk resultatöversikt med fokus på de finlandssvenska elevernas kunskapsnivå. På eftermiddagen föreläser Lars Strannegård professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm om bildning i en digital tid. Läs mer om programmet och hur du anmäler dig!

 

FSL50 logo red text

Vad? FSL:s framtidsdag
Var? Sokos Hotel Tripla i Helsingfors eller digitalt via vår Facebooksida (programmet bandas också)
När? 20.4.2024 Klockan 9-14
Anmälan: avslutad

 

Program 

9.00 Välkomstord, FSL:s förbundsordförande Inger Damlin

9.05 Inledning av utredare Gun Oker-Blom, särdrag inom den finlandssvenska utbildningen

9.20 - 10.00 Den svenskspråkiga grundskolan – en resultatöversikt, utvärderingsexpert Chris Silverström, Nationella centret för utbildningsutvärdering

10.00 - 11.00 Kari Nissinen, universitetsforskare, diskuterar den färska resultatöversikten utgående från internationella utvärderingar

11.00 -11.45 Paneldiskussion med följande deltagare:

Pamela Granskog, specialsakkunnig vid Undervisnings- och kulturministeriet
Kurt Torsell, direktör för den svenskspråkiga enheten vid Utbildningsstyrelsen
Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet
Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund FSL

Diskussionen modereras av tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm.

Lunch serveras klockan 11.45–12.45

12.45 Bildning i en digital tid - Hur påverkar digitaliseringen vårt kunskaps- och kompetensbehov? Lars Strannegård professor och rektor för Handelshögskolan i Stockholm

13.45 FSL:s fullmäktigeordförande Christoffer Sourander och styrelseledamot Linda Molander-Finell följer upp föreläsningen med kommentarer.

Framtidsdagen avslutas klockan 14.

#FSL50

Läs mer om vårt jubileumsår här!