Kongressen i ett nötskal

Under två kongressdagar i juni godkändes bland annat förbundets nya stadgar och förbundsordförande Christer Holmlund fick fortsatt förtroende för perioden 2018-2022. Läs mer om kongressens uttalanden och se också vårt bildspel! 

 

Förbundets tolfte ordinarie kongress blev också den sista. Ny stadgar har antagits, vilket bland annat innebär att förbundsfullmäktige i fortsättningen är förbundets högsta beslutande organ. 

I dag lever vi i en värld som utvecklas snabbt och där även vår organisation förväntas hänga med. Att kunna reagera snabbt, smidigt och flexibelt samt fungera kostnadseffektivt, ska vara rättesnören i verksamheten, sade Christer Holmlund i sitt öppningstal.


Holmlund fick fortsatt förtroende att leda förbundet de kommande fyra åren, inga andra kandidater ställde upp i valet.

I sitt tacktal på kongressen riktade han sig till förbundets medlemmar och uttryckte en vilja att stärka gemenskapen och solidariteten bland dem. Det lokala påverkansarbetet lyfte han fram som grunden i förbundets verksamhet.


- Det är på lokalnivå, ute på fältet, som vi fångar upp missförhållanden och utvecklingsbehov. Det är där den enskilda medlemmen kommer till tals. Det är lokalföreningarna som, genom olika kanaler, bäst kan föra ärenden vidare och vid behov ta till åtgärder. Därför är det av största vikt att våra föreningar mår bra.

 

FSL:s kongress sätter press på nästa regering – så här vänder ni skolutvecklingens negativa trend

 

I kongressresolutionen riktade man blickarna mot nästa vår och det stundande riksdagsvalet. Tydliga krav på åtgärder presenterades.

"För att garantera kvaliteten på utbildningen förutsätter FSL:s kongress att man i ett nytt regeringsprogram tar till rejäla åtgärder och beaktar följande tre saker:"

 

150 lärare och rektorer på plats

 

Tidningen Läraren rapporterar mer utförligt om kongressen 2018, läs bland annat vad Mikaela Nylander (Sfp) och Olli Luukkainen (Oaj) tog upp i sina hälsningstal. 

 

I vårt korta bildspel här sammanfattar vi kongresshändelserna och bjuder på bilder från festligheterna! På #fslkongress och #vivisarvägen hittar du också en hel del uppdateringar från kongressen.