FSL:s kongress sätter press på nästa regering – så här vänder ni skolutvecklingens negativa trend

Sittande och tidigare regeringars nedskärningar och reformer har varit ödesdigra för utbildningssektorn. Yrkeskåren är slutkörd och kräver en förändring. Finlands Svenska Lärarförbunds kongress sänder ett tydligt budskap till kommande regering.


Det är hög tid att rikta blickarna mot riksdagsvalet våren 2019 och nästa regeringsperiod. För att garantera kvaliteten på utbildningen förutsätter FSL:s kongress att man i ett nytt regeringsprogram tar till rejäla åtgärder och beaktar följande tre saker:


Mer pengar måste investeras

FSL:s förbundskongress kan konstatera att det varit många dystra år för den finländska skolan och utbildningen. Det krävs omfattande investeringar för att vända trenden. Det räcker inte med att få tillbaka de pengar man tidigare sparat in, grundfinansieringen måste öka. Kraven och förväntningarna på skolan växer ständigt och resurseringen måste följa samma takt.

Det finns ett flertal problem i dagens skola som direkt hänger ihop med en bristande finansiering. Det lagstadgade trestegsstödet, som ska garantera alla elever i grundskolan stöd under sin skolgång, går inte att uppfylla med dagens medel. Grupperna är för stora, integreringen och inkluderingen av elever med behov av stöd riskerar att misslyckas. Lärarna hinner inte tillgodose alla elevers behov.


Långsiktighet och lugn

Arbetslivsbarometern från maj 2018 går inte att misstolka, lärarnas och rektorernas ork tryter och engagemanget dalar. Resurserna för skolornas ledarskap är underdimensionerade, det behövs fler biträdande rektorer och mindre undervisning för föreståndare i små skolor.

Vi vill ha en riksdag, regering och minister som tänker långsiktigt och inte låter reformivern ta över. Att upprätthålla en kvalitativ utbildning fordrar långsiktighet och utvärdering av tidigare reformer. Projektpolitiken måste få ett slut.


Tillräckligt med personal

FSL:s kongress förutsätter att man ökar både lärar- och ledartätheten i skolan. Tillräckligt med personal som känner arbetsglädje och motivation är a och o för att elever och studerande ska må bra och trivas i skolan. FSL:s kongress betonar behovet av ett relationstal som säkerställer att det finns tillräckligt med lärare och ledare i skolan.

För elever i åk 1–2 behövs minst en lärare per 18 elever och för övriga årskurser i grundskolan samt yrkes- och gymnasieutbildningarna minst en lärare per 20 elever. För speciallärare bör relationen 1:100 gälla och för studiehandledare 1:200. För att garantera tillräcklig personalledning och närvaro krävs det också minst en chef per 20 underordnade.

***

Förbundskongressen är FSL:s högsta beslutande organ och sammankommer vart fjärde år. Runt 150 lärare och rektorer från hela Svenskfinland samlas den 6–7 juni 2018 på Hilton Hotell Fiskartorpet i Helsingfors för den tolfte ordinarie kongressen.


Kontakt: 

Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.