Christer Holmlund fortsätter som FSL:s förbundsordförande

Christer Holmlund från Esbo har fått fortsatt förtroende att leda Finlands Svenska Lärarförbund, FSL. Han omvaldes som förbundsordförande på kongressen i Helsingfors den 7 juni 2018, inga andra kandidater var uppställda i valet.


Holmlund, 50 år, har fungerat som förbundsordförande under perioden 2014–2018 och omvaldes för en ny mandatperiod på fyra år (2018-2022). Uppdraget sköts som ett heltidsarbete vid FSL:s kansli i Helsingfors.


En av de frågor som Holmlund tänker ta itu med gäller lärarsituationen i Svenskfinland och bristen på en tillförlitlig och tillräckligt omfattande utredning. Ministeriet gjorde en 2011 och det är alltför länge sedan.


- Eftersom ingen annan är villig att ta sig an det här uppdraget är det på sin plats att vi gör det. Utredningen ska inte enbart beröra klasslärare utan även se på övriga lärarkategorier. Vi vill bland annat få fram mer bakgrundsinformation kring lärarvikariaten och de så kallade ”nollavatalen” för timlärare.


I sitt tacktal på kongressen riktade Holmlund sig till förbundets medlemmar och uttryckte en vilja att stärka gemenskapen och solidariteten bland dem. Det lokala påverkansarbetet lyfte han fram som grunden i förbundets verksamhet.


- Det är på lokalnivå, ute på fältet, som vi fångar upp missförhållanden och utvecklingsbehov. Det är där den enskilda medlemmen kommer till tals. Det är lokalföreningarna som, genom olika kanaler, bäst kan föra ärenden vidare och vid behov ta till åtgärder. Därför är det av största vikt att våra föreningar mår bra.


Hangöbördige Holmlund är utbildad klasslärare och har bland annat jobbat som rektor i Grankulla och som ombudsman på förbundet samt innehaft en hel del fackliga förtroendeuppdrag.***

#fslkongress
#vivisarvägen


Förbundskongressen är FSL:s högsta beslutande organ och sammankommer vart fjärde år. Runt 150 lärare och rektorer från hela Svenskfinland samlas den 6–7 juni 2018 på Hilton Hotell Fiskartorpet i Helsingfors för den tolfte ordinarie kongressen.


Ta kontakt:
Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressbild från kongressen: Christer Holmlund_förbundskongressen 6-7.6.2018 (Foto: Frida Lönnroos)